Cena za neformální vzdělávání pro Luďka Michalika

Poslední březnový den proběhlo v Senátu České republiky Fórum neformálního vzdělávání připravené národní kanceláří DofE Česká republika. Tato organizace zajišťuje mezinárodní program The Duke of Edinburgh's Award. Fórum zakončilo slavnostní vyhlášení Cen Lady Luisy Abrahams za přínos neformálnímu vzdělávání. Jablko poznání v kategorii Osobnost neformálního vzdělávání převzal Luděk Michalik, zástupce ředitele pro gymnázium.

Filozofie Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu přirozeně souzní s Open Gate a naši studenti se zapojují od samotného vzniku školy. Díky týmu 11 akreditovaných vedoucích programu DofE převzali naši studenti už téměř čtyři stovky certifikátů za splnění některé z úrovní programu. Cena za neformální vzdělávání tak symbolicky patří všem našim učitelům, kteří ve svém volném čase pomáhají studentům posilovat odpovědnost a vytrvalost, získávat nové dovednosti a mnohdy překonat i sami sebe.

„Bylo mi velkou ctí převzít cenu v kategorii Osobnost neformálního vzdělávání. Myslím si, že jen těžko můžu chtít víc: dostat ocenění za práci, kterou miluji a každý den si ji užívám. Někdy si říkám, že naopak já jsem dlužníkem Ceny vévody z Edinburghu, protože díky tomuto programu mohu být v pravidelném kontaktu se studenty a bavit se s nimi o jejich různých aktivitách. Při DofE expedicích poznávám nepřeberné množství zajímavých míst v České republice a získávám ohromující množství zážitků (třeba i přistání záchranářského vrtulníku – naštěstí s dobrým koncem). Na školeních, které pro národní i mezinárodní kancelář DofE vedu, potkávám stovky inspirujících učitelů, od kterých se spoustu věcí sám neustále učím. Je skutečně osvěžující zjistit, že kolegyně a kolegy v Praze, Bratislavě, Dubaji, Bangkoku, Muscatu nebo Valašském Meziříčí trápí podobné problémy a že společně hledáme jejich řešení," hodnotí Luděk Michalik.

Foto | DofE Česká republika