Poradenské centrum
pro veřejnost

Pedagogicko-​psychologická poradna

V areálu školy Open Gate je také akreditované pracoviště Pedagogicko-​psychologické poradny. Využití služeb poradny nejčastěji doporučí pedagog, do poradny ale můžete přijít i bez doporučení. Je však potřeba předem se dohodnout na termínu návštěvy dle volných kapacit poradny. Služby Poradenského centra a Pedagogicko-​psychologické poradny jsou určeny především žákům a studentům Open Gate a jejich zákonným zástupcům. Pro víc informací kontaktujte psychologa Michala Šmolku.

Pomůžeme vám například s následujícím:

  • otázky zralosti dítěte pro nástup do základní školy;

  • příčiny školní neúspěšnosti a jak dítěti pomoct;

  • profesní perspektiva dítěte;

  • problematické chování a mezilidské vztahy.