Výuka

V Open Gate se neomezujeme tím, co by měl umět středoškolák. Se studenty řešíme i témata, která ve středoškolských osnovách obvykle nenajdete. Stavíme je před náročné akademické výzvy. Necháváme je využívat nejmodernější technologie. Rosteme s nimi a pravidelně upravujeme naše výukové kurikulum. Studenty vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti za to, co a jak se naučí.

Výuku na Open Gate plánujeme tak, aby se do ní studenti aktivně zapojovali. U nás mají prostor objevovat, bádat, experimentovat a posouvat hranice svého poznání. Bezmyšlenkovité opisování informací z tabule u nás nenajdete. Studentům vytváříme prostředí pro to, aby co nejlépe prozkoumali učení jako takové.

Používáme náš vlastní systém studia řízeného studenty, neboli Student-Organized Learning. Zkráceně mu říkáme SOL. Studenti si nejen vyberou, jak se něco naučí, ale mají i možnost své rozhodnutí zhodnotit a případně ho upravit. Víme totiž, že v našem světě plném změn se budou muset učit celý život. Snažíme se je na to co nejlépe připravit. Bereme to jako jednu z nejdůležitějších věcí, které pro ně můžeme udělat.

Rozvrhy jednotlivých tříd pro školní rok 2021/2022