Výuka na osmiletém gymnáziu Open Gate

V Open Gate se neomezujeme tím, co by měl umět středoškolák. Se studenty řešíme i témata, která ve středoškolských osnovách obvykle nenajdete. Stavíme je před náročné akademické výzvy. Necháváme je využívat nejmodernější technologie. Rosteme s nimi a pravidelně upravujeme naše výukové kurikulum. Studenty vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti za to, co a jak se naučí.

Výuku na Open Gate plánujeme tak, aby se do ní studenti aktivně zapojovali. U nás mají prostor objevovat, bádat, experimentovat a posouvat hranice svého poznání. Bezmyšlenkovité opisování informací z tabule u nás nenajdete. Studentům vytváříme prostředí pro to, aby co nejlépe prozkoumali učení jako takové.

V našem světě plném změn se budou muset učit celý život. Snažíme se je na to co nejlépe připravit. Bereme to jako jednu z nejdůležitějších věcí, které pro ně můžeme udělat.

Rozvrhy jednotlivých tříd pro školní rok 2023/2024

Škola je příjemcem dotace EU Národní plán obnovy – Next Generation týkající se IT vybavení.