Poradenské centrum
pro základní školu

Pokud máte pochybnosti o tom, jak vaše dítě zvládá učivo nebo si nejste jisti jeho školními výsledky, poraďte se s učiteli, kteří vám mohou doporučit návštěvu Pedagogicko-​psychologické poradny. Můžete ale za námi přijít i bez doporučení pedagoga. Je však potřeba předem se dohodnout na termínu návštěvy.

U žáka prvního stupně základní školy si všímejte například toho, jestli na přelomu 2. a 3.třídy uspokojivě čte a rozumí textu, zda v psaném textu má pravopisné chyby i přesto, že pravidla dobře zná nebo jestli má potíže se soustředěním.

Poradíme také s otázkami, které se týkají zralosti dítěte před nástupem do základní školy, s příčinami školní neúspěšnosti nebo s profesní perspektivou dítěte.

S čím se na nás můžete obrátit

  • se zvládáním učiva ve škole

  • se starostmi v osobním životem

  • se vztahy mezi kamarády ve třídě a ve školním kolektivu

  • s řešením mimořádných situací

  • kam pokračovat po základní škole

Tým Poradenského centra pro ZŠ

Hana Chlumská
výchovná poradkyně pro ZŠ, učitelka ZŠ

chlumska@opengate.cz
Celý profil

Barbora Sirková
speciální pedagožka pro ZŠ a Pedagogicko-psychologickou poradnu, metodička prevence pro ZŠ, pedagogická asistentka a vychovatelka

sirkova@opengate.cz
Celý profil

Michal Šmolka
psycholog pro ZŠ, gymnázium a Pedagogicko-psychologickou poradnu

smolka@opengate.cz
Celý profil