Vítková Pavla

učitelka češtiny a koordinátorka sítě na podporu talentu a nadání

E-mail: vitkova@opengate.cz
Telefon: +420 606 035 626

Pavla se profesně věnuje mimo jiné vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků a spolupracuje s Národním pedagogickým institutem v oblasti podpory nadání. Je celoživotní vášnivou čtenářkou a lásku k literatuře a úctu k lidem se snaží předávat i svým žákům.

Vzdělání

1987-1992 | Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – učitelství českého jazyka a literatury a dějepisu

1999-2001 | Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze – rozšiřující studium německého jazyka a literatury

2020-2022 | program Master of Public Administration – studium pro management v oblasti veřejné správy

Praxe

Po absolutoriu vysoké školy učila Pavla dějepis, český jazyk a literaturu na gymnáziu a několika středních odborných školách v Třebíči, dlouhá léta pracovala i jako předsedkyně předmětové komise. Byla mimo jiné certifikovanou hodnotitelkou zkoušek z českého jazyka pro cizince a centrální hodnotitelkou maturitních písemných prací z českého jazyka a literatury. Věnovala se rovněž individuálnímu vzdělávání mimořádně nadaných žáků, ve kterém využívala také osobních zkušeností s francouzským středoškolským vzdělávacím systémem. Český školský systém poznala i z jiné strany, pět let působila jako školní inspektorka ve Středočeském inspektorátu České školní inspekce. V roce 2023 se rozhodla vrátit zpět před tabuli – tentokrát v Open Gate.

Koníčky

Pavla čte vše, co jí přijde pod ruku, naslouchá příběhům a názorům ostatních, je také kronikářkou jedné městské části Prahy. Zajímá se o moderní historii, má ráda kulturu a cestování. Podniká výpravy po Česku i po Evropě, v poslední době především po Francii, pod heslem Cesta je cíl. Velkou inspirací a zároveň výzvou jsou pro ni členové její rozvětvené rodiny, díky nimž si tříbí svůj smysl pro humor a názory nejen na Hvězdné války, ale i válku stoletou.