Úvodní slovo

Open Gate je školou, která přistupuje k nadání s otevřenou myslí.

Ve světě vzdělávání jsme unikátní příležitostí pro ty, kteří vyhledávají vysokou úroveň vzdělání a zároveň touží po osobním prostoru, který jim dává možnost rozvíjet se také v dalších oblastech svého zájmu.

V Open Gate studenty povzbuzujeme v nalézání neotřelých řešení, oceňujeme kreativitu, respektujeme individualitu a vytváříme prostředí pro svébytný rozvoj každého jednotlivce. Doprovázíme studenty na cestě k jejich vlastnímu nalézání radosti z nepřeberného množství cest, které jim současný svět nabízí.

Skrze prožívání této různorodosti ve studentech podporujeme toleranci, rozvíjíme sociální zodpovědnost, vedeme je k aktivnímu podílení se na událostech, které je v bezprostředním okolí i z globálního pohledu obklopují. Sdílením každodenních radostí i starostí mezi studenty s rozličným sociálním zázemím budujeme soudržnou komunitu založenou na vzájemném respektu, důvěře a pomoci.

Setkáváme se při nejrůznějších příležitostech: nejen ve výuce, ale také v rámci bohatých mimoškolních aktivit nebo v prostředí školních kolejí, kde jsou studenti během školního roku ubytováni.

Studenti si v naší škole ve spolupráci s učiteli vybírají způsoby, kterými dosahují svých cílů. S použitím nejmodernějších technologií zapojujeme všechny studenty do výuky způsobem, který respektuje jejich osobní učební styl a tempo.

V souladu s principy vzdělávání pro 21. století klademe důraz na všestranný rozvoj našich studentů, v hodnocení zohledňujeme individuální pokrok. Na Open Gate vzděláváme pro budoucnost. V naší každodenní práci neustále zhodnocujeme dopady rozhodnutí na svět kolem nás.

Student je pro nás partnerem a jako takový se svobodně a zodpovědně podílí na formování školy Open Gate a jejího obsahu.