Přijďte se k nám podívat na
Dny otevřených dveří.

Ve světě vzdělávání jsme unikátní příležitostí pro ty, kteří vyhledávají vysokou úroveň vzdělání a zároveň touží po osobním prostoru, který jim dává možnost rozvíjet se také v dalších oblastech svého zájmu.

Pro rodiče, zákonné zástupce a jejich děti připravujeme na gymnáziu a základní škole Open Gate
Dny otevřených dveří.
Během nich zažijete zdejší nezaměnitelnou atmosféru, projdete si areál školy a setkáte se s našimi žáky i studenty, učiteli a vedením školy. 

Termíny pro letošní rok jsou:

9. listopadu 2023 a 18. ledna 2024


           Co vás při návštěvě Open Gate čeká?

  • Projdete si areál školy, učebny i sportovní haly
  • Nahlédnete pod pokličku školního stravování
  • Ukážeme vám prostory pro bydlení studentů a mimoškolní aktivity
  • Setkáte se s našimi žáky a studenty, učiteli a vedením školy
  • Pohovoříte se zástupkyní z Nadace The Kellner Family Foundation o sociálních stipendiích 

Zájemci o studium

Základní škola

Bereme děti, jaké jsou a pomáháme jim najít v sobě to nejlepší. Skrze poznání světa i sebe sama jim otevíráme brány k lepšímu životu.

Gymnázium

Učíme, jak bychom se sami chtěli učit. Interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na osobní rozvoj a talent. Připravujeme na českou i mezinárodní maturitu IB.

Stipendia

Díky velkorysým stipendiím Nadace The Kellner Family Foundation dáváme špičkové vzdělání i těm studentům gymnázia, kteří nemohou platit školné.

Pomáháme studentům objevit,
v čem vynikají, a svobodně se rozvíjet.

Ve světě vzdělávání jsme unikátní příležitostí pro ty, kteří vyhledávají vysokou úroveň vzdělání a zároveň touží po osobním prostoru, který jim dává možnost rozvíjet se také v dalších oblastech svého zájmu.

Jak to u nás žije