Přijímací řízení
gymnázium

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Přestoupit mohou i studenti do vyšších ročníků, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.     

Dotazy k přijímacímu řízení na gymnázium vám ráda zodpoví Jana Hojerová (Schramlová).

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Nabízí sociální stipendium a od založení školy ho získalo už 384 gymnazistů. Formuláře žádosti o stipendium a další informace najdete na www.kellnerfoundation.cz/open-gate

Přijetí do vyšších ročníků gymnázia

  1. Přestupovým řízením z víceletých gymnázií nebo zahraničních škol
  1. Vyhlášením mimořádného přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia pro studenty základních škol

Více informací vám poskytne Jana Hojerová (Schramlová) ze sekretariátu školy.