Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků z jiné střední školy, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Navštívit nás můžete i jindy, dejte nám dopředu vědět, kdy se vám to hodí.

Přijímací řízení na gymnázium

Přijímací řízení se skládá ze tří částí, které mají různou důležitost:

 • výsledek státních testů z českého jazyka 30 %
 • výsledek státních testů z matematiky 30 %
 • výsledek školního kola 40 % (30 % pohovor + 10 % test kognitivních schopností)

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace The Kellner Family Foundation. Nabízí sociální stipendium a od založení školy ho získalo už 342 gymnazistů. Formuláře žádosti a další informace najdete na stránkách Nadace The Kellner Family Foundation.

Přijímací řízení do oboru 79-41-K/81 – Gymnázium podle vyhlášky MŠMT proběhne v termínech, které zveřejní MŠMT.

Doručování přihlášek

 • Přihláška je ke stažení zde nebo by ji měla poskytnout ZŠ.
 • Na přihlášce nepožadujeme dokládat lékařské potvrzení.
 • Je možné podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení a uvést pořadí škol do přihlášky podle priority.
 • Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději 1. 3. 2020, a to následujícím způsobem:
  • poštou na adresu: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o., Na Návsi 5, 251 01 Babice
  • osobně na sekretariátu školy (1. patro budovy gymnázia v kanceláři Jany Schramlové)

Podrobnosti JPZ budou zveřejněny do konce ledna 2020. Další dotazy k přijímacímu řízení na gymnázium vám ráda zodpoví Jana Schramlová.