Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků z jiné střední školy, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Navštívit nás můžete i jindy, dejte nám dopředu vědět, kdy se vám to hodí.

Přijímací řízení na gymnázium

Přijímací řízení se skládá ze tří částí, které mají různou důležitost:

  • výsledek státních testů z českého jazyka 30 %
  • výsledek státních testů z matematiky 30 %
  • výsledek školního kola 40 % (30 % pohovor + 10 % test kognitivních schopností)

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout na stránkách MŠMT. Najdete ji pod názvem Tiskopis přihlášky ke střednímu vzdělávání. Vyplněnou nám ji, prosím, zašlete na adresu školy nejpozději do 1. března 2019, a to k rukám Jany Schramlové.

Další dotazy k přijímacímu řízení na gymnázium vám ráda zodpoví Jana Schramlová.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace The Kellner Family Foundation. Nabízí sociální stipendium a od založení školy ho získalo už 329 gymnazistů. Formuláře žádosti a další informace najdete na stránkách Nadace The Kellner Family Foundation.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2019/2020 dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. a podle ustanovení § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění.

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci, níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení

Pořadí

Ev. číslo

Počet bodů pohovor

Počet bodů -
test kognitivních   schopností

Celkový počet bodů za školní část (40 % váhy celkového výsledku)

% úspěšnost JPZ  - čj

% úspěšnost JPZ - mat

Počet bodů celkem

1

2019064

19

10

29

96

90

85

Přijat

2

2019012

27

8

35

82

76

82

Přijat

3

2019026

23

9

32

80

88

82

Přijat

4

2019002

26

9

35

78

76

81

Přijat

5

2019036

22

10

32

88

76

81

Přijat

6

2019015

21

10

31

88

76

80

Přijat

7

2019054

22

10

32

80

80

80

Přijat

8

2019031

24

10

34

90

62

80

Přijat

9

2019040

20

9

29

82

80

78

Přijat

10

2019072

26

10

36

62

76

77

Přijat

11

2019020

18

10

28

88

76

77

Přijat

12

2019030

16

10

26

94

76

77

Přijat

13

2019076

17

9

26

92

76

76

Přijat

14

2019070

19

9

28

94

66

76

Přijat

15

2019011

20

10

30

76

72

74

Přijat

16

2019069

30

10

40

74

40

74

Přijat

17

2019042

30

10

40

76

38

74

Přijat

18

2019028

17

9

26

91

64

73

Přijat

19

2019057

25

8

33

76

54

72

Přijat

20

2019037

30

10

40

56

50

72

Přijat

21

2019047

20

8

28

72

72

71

Přijat

22

2019022

16

10

26

72

76

70

Přijat

23

2019053

27

9

36

72

46

71

Přijat

24

2019078

18

9

27

70

74

70

Přijat

25

2019077

17

7

24

77

76

70

Přijat

26

2019067

19

7

26

60

86

70

Přijat

27

2019062

16

8

24

74

78

70

Přijat

28

2019058

13

9

22

80

74

68

Přijat

29

2019049

18

8

26

76

64

68

Přijat

30

2019050

18

8

26

78

62

68

Přijat

31

2019025

25

10

35

64

46

68

Přijat

32

2019023

27

8

35

58

52

68

Přijat

33

2019029

23

10

33

62

54

68

Přijat

34

2019046

30

10

40

60

30

67

Přijat

35

2019051

17

9

26

80

56

67

Přijat

36

2019071

14

10

24

66

76

67

Přijat

37

2019018

22

7

29

82

42

66

Přijat

38

2019073

19

8

27

74

54

65

Přijat

39

2019005

21

10

31

60

54

65

Přijat

40

2019019

17

4

21

80

66

65

Přijat

41

2019056

17

9

26

76

52

64

Náhradník

42

2019032

13

8

21

70

74

64

Náhradník

43

2019010

30

10

40

34

46

64

Náhradník

44

2019013

11

8

19

72

76

63

Náhradník

45

2019061

26

8

34

60

38

63

Náhradník

46

2019038

23

8

31

47

61

63

Náhradník

47

2019021

18

9

27

68

52

63

Náhradník

48

2019048

18

9

27

42

78

63

Náhradník

49

2019068

15

10

25

44

82

63

Náhradník

50

2019055

11

8

19

74

68

62

Nepřijat

51

2019060

16

8

24

78

50

62

Nepřijat

52

2019035

0

10

10

94

76

61

Nepřijat

53

2019027

16

9

25

66

54

61

Nepřijat

54

2019063

30

10

40

48

22

61

Nepřijat

55 2019059 30 10 40 28 42 61 Nepřijat

56

2019052

16

6

22

62

60

59

Nepřijat

57

2019014

14

9

23

66

46

57

Nepřijat

58

2019033

16

7

23

78

30

55

Nepřijat

59

2019008

21

9

30

42

40

55

Nepřijat

60

2019003

19

8

27

58

30

53

Nepřijat

61

2019001

19

9

28

46

34

52

Nepřijat

62

2019039

15

9

24

44

43

50

Nepřijat

63

2019007

18

5

23

58

28

49

Nepřijat

64

2019024

20

8

28

32

32

47

Nepřijat

65

2019066

14

8

22

52

30

47

Nepřijat

66

2019044

14

8

22

48

32

46

Nepřijat

67

2019006

12

6

18

68

24

46

Nepřijat

68

2019017

16

5

21

40

28

41

Nepřijat

69

2019009

10

8

18

40

36

41

Nepřijat

70

2019075

19

2

21

38

24

40

Nepřijat

71

2019034

11

6

17

44

30

39

Nepřijat

72

2019074

9

7

16

42

32

38

Nepřijat

73

2019065

18

8

26

14

26

38

Nepřijat

74

2019016

9

7

16

32

26

33

Nepřijat

75

2019043

15

6

21

24

16

33

Nepřijat

76

2019004

7

9

16

16

4

22

Nepřijat

Minimální bodová hranice nutná pro přijetí byla 63 bodů, maximální dosažený počet bodů byl 85.

Kritéria přijímacího řízení

Je stanovena váha důležitosti jednotlivých částí:

  • výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky z ČJ a Mat (30 % + 30 %) – max. 60 % váhy celkového výsledku (školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb.)
  • výsledek školní části PZ – 40 % se skládá z ústního pohovoru (max. 30 % váhy) a testu kognitivních schopností (max. 10 % váhy)

Potvrďte nám prosím nejpozději do pátku 3. května 2019 (telefonicky, emailem, osobně), zda máte zájem na OPEN GATE v září nastoupit.

Zápisový lístek, který obdržíte na kmenové základní škole, zašlete nebo osobně doručte na adresu školy: OPEN GATE-gymnázium a základní škola, s.r.o. Na Návsi 5, 251 01 Babice a to do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tj. nejpozději do pondělí 16. května 2019.

Pokud zápisový lístek neobdržíme, předpokládáme, že uchazeč nastoupil na jinou školu.

Zákonný zástupce má možnost po ukončení přijímacího řízení po předchozí domluvě nahlédnout do spisu uchazeče o studium, termín je stanoven na čtvrtek 2. května 2019 v době od 8:00 – 15:30 hodin, jiný termín po předchozí dohodě.

Na základě § 183 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, uchazeč je přijat ke studiu zveřejněním informace o přijetí na veřejně přístupném místě. Výsledky budou anonymně pod registračním číslem vyvěšeny na dveřích sekretariátu gymnázia a dále budou zveřejněny na webu školy a to po dobu alespoň 15 dní.

V listinné podobě budou zaslána pouze rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Těšíme se na Vás v OPEN GATE!

PhDr. Kateřina Kožnarová

ředitelka školy