Přijímací řízení
gymnázium

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Přijímací řízení se skládá ze tří částí, které mají různou důležitost:

  • výsledek státních testů z českého jazyka
  • výsledek státních testů z matematiky
  • výsledek ústního pohovoru a testu studijních předpokladů 

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout na stránkách MŠMT. Najdete ji pod názvem Tiskopis přihlášky ke střednímu vzdělávání. Vyplněnou nám ji, prosím, zašlete na adresu školy nejpozději do 1. března, a to k rukám Jany Schramlové.

Další dotazy k přijímacímu řízení na gymnázium vám ráda zodpoví Jana Schramlová.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Nabízí sociální stipendium a od založení školy ho získalo už 357 gymnazistů. Formuláře žádosti o stipendium a další informace najdete na www.kellnerfoundation.cz/opengate.    

Přijetí do vyšších ročníků gymnázia

  1. Přestupovým řízením z víceletých gymnázií nebo zahraničních škol
  1. Vyhlášením mimořádného přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia pro studenty základních škol

Pro získání více informací kontaktujte, prosím, Janu Schramlovou ze sekretariát školy.