Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Navštívit nás můžete i jindy, dejte nám dopředu vědět, kdy se vám to hodí.

Přijímací řízení na gymnázium

Přijímací řízení se skládá ze tří částí, které mají různou důležitost:

  • výsledek ústní přijímací zkoušky (školního kola) 40 % váhy celkového výsledku (30 % ústní pohovor + 10 % test kognitivních schopností),
  • výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky (testy Cermat) z českého jazyka 30 %,
  • výsledek jednotné písemné přijímací zkoušky (testy Cermat) z matematiky 30 %.

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace The Kellner Family Foundation. Nabízí sociální stipendium a od založení školy Nadace udělila už 1 548 ročních sociálních stipendií. Formuláře žádosti a další informace najdete na stránkách Nadace The Kellner Family Foundation.

Vyhlášení přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2021/2022


Přestup do vyšších ročníků gymnázia Open Gate je možný pouze v případě, že se v některé třídě uvolní místo.