Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků z jiné střední školy, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Navštívit nás můžete i jindy, dejte nám dopředu vědět, kdy se vám to hodí.

Přijímací řízení na gymnázium

Přijímací řízení se skládá ze tří částí, které mají různou důležitost:

  • výsledek státních testů z českého jazyka 30 %
  • výsledek státních testů z matematiky 30 %
  • výsledek ústního pohovoru 40 %

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu.

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout na stránkách MŠMT. Najdete ji pod názvem Tiskopis přihlášky ke střednímu vzdělávání. Vyplněnou nám ji, prosím, zašlete na adresu školy nejpozději do 1. března 2019, a to k rukám Jany Schramlové.

Další dotazy k přijímacímu řízení na gymnázium vám ráda zodpoví Jana Schramlová.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace The Kellner Family Foundation. Nabízí sociální stipendium a od založení školy ho získalo už 329 gymnazistů. Formuláře žádosti a další informace najdete na stránkách Nadace The Kellner Family Foundation.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a jeho kritérií pro školní rok 2019 - 2020


Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do

1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení podle vyhlášky MŠMT proběhne v následujících termínech:

  • 1. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 16. dubna 2019
  • 2. termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 17. dubna 2019
  • Ústní zkouška se uskuteční v termínu 16. dubna – 25. dubna 2019

Dokument s veškerými informacemi o přijímacích zkouškách naleznete zde, přihlašovací formulář pak zde.