Přijímací řízení
gymnázium

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Přijímací řízení se skládá ze tří částí, které mají různou důležitost:

  • výsledek státních testů z českého jazyka
  • výsledek státních testů z matematiky
  • výsledek ústního pohovoru 

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout na stránkách MŠMT. Najdete ji pod názvem Tiskopis přihlášky ke střednímu vzdělávání. Vyplněnou nám ji, prosím, zašlete na adresu školy nejpozději do 1. března, a to k rukám Jany Schramlové.

Další dotazy k přijímacímu řízení na gymnázium vám ráda zodpoví Jana Schramlová.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Nabízí sociální stipendium a od založení školy ho získalo už 357 gymnazistů. Formuláře žádosti o stipendium a další informace najdete na www.kellnerfoundation.cz/opengate.    

Čj.OG/G/593/2021

Vyhlášení výsledků mimořádného přijímacího řízení do vyšších ročníků gymnázia pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 63 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky mimořádného přijímacího řízení do Tercie a Kvinty pro školní rok 2021/2022.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení
v mimořádném příjímacím řízení:

TERCIE

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

MPZ-14/2021

22

Přijat/-a

2

MPZ-13/2021

17

Přijat/-a

3

MPZ-11/2021

9

Nepřijat/-a z důvodu nesplnění kritérií

4-5

MPZ-12/2021

0

Nekonal/-a

4-5

MPZ-15/2021

0

Nekonal/-a

KVINTA

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

MPZ-16/2021

0

Nekonal/-a

Kritéria přijímacího řízení:

  • Do každého ročníku budou přijati žáci do max. počtu 20 žáků ve třídě.
  • Mimořádné přijímací řízení  (dále jen MPZ) se skládá z českého jazyka (maximálně 4 body), matematiky (maximálně 4 body), anglického jazyka (maximálně 4 body), testu kognitivních schopností  (maximálně 4 body) a ústního pohovoru (maximálně 8 bodů). Celkový počet je maximálně 24 bodů.
  • Minimální hranice pro splnění podmínek přijímacího řízení je 17 bodů.

V Babicích dne 21. června 2021

S pozdravem,

Mgr. Petr Šlemenda

ředitel školy

Čj.OG/G/423/2021

Vyhlášení výsledků 1. kola
přijímacího řízení

do 1. ročníku osmiletého studia oboru vzdělání 79-41-K/81 pro školní rok 2021/2022

dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. a podle ustanovení

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění

Vážení a milí uchazeči, rodiče, zákonní zástupci,

níže Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v příjímacím řízení:

Pořadí umístění

Evidenční číslo

Skóre

Výsledek

1

89

96

Přijat/-a

2

42

Přijat/-a

3

58

Přijat/-a

4

82

Přijat/-a

5

44

Přijat/-a

6

52

Přijat/-a

7

38

Přijat/-a

8

74

Přijat/-a

9

71

Přijat/-a

10

95

Přijat/-a

11

61

Přijat/-a

12

51

Přijat/-a

13

66

Přijat/-a

14

49

Přijat/-a

15

55

Přijat/-a

16

47

Přijat/-a

17

77

Přijat/-a

18

88

Přijat/-a

19

75

Přijat/-a

20

76

Přijat/-a

21

48

Přijat/-a

22

53

Přijat/-a

23

70

Přijat/-a

24

57

Přijat/-a

25

43

Přijat/-a

26

56

Přijat/-a

27

85

Přijat/-a

28

40

Přijat/-a

29

46

Přijat/-a

30

59

Přijat/-a

31

64

Přijat/-a

32

79

Přijat/-a

33

41

Přijat/-a

34

72

Přijat/-a

35

84

Přijat/-a

36

63

Přijat/-a

37

54

Přijat/-a

38

69

62

Přijat/-a

39

86

Nepřijat/-a

40

83

Nepřijat/-a

41

65

Nepřijat/-a

42

68

Nepřijat/-a

43

60

Nepřijat/-a

44

62

Nepřijat/-a

45

67

Nepřijat/-a

46

45

Nepřijat/-a

47

39

Nepřijat/-a

48

80

Nepřijat/-a

49

87

Nepřijat/-a

50

78

Nepřijat/-a

51

73

Nepřijat/-a

52

81

Nepřijat/-a

53

94

Nepřijat/-a

54

50

Nepřijat/-a

55

90

Nepřijat/-a

Přijetí do vyšších ročníků gymnázia

  1. Přestupovým řízením z víceletých gymnázií nebo zahraničních škol
  1. Vyhlášením mimořádného přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia pro studenty základních škol

Pro získání více informací kontaktujte prosím sekretariát školy - paní Schramlovou.

Celá zpráva ke stažení ZDE