Přijímací řízení
gymnázium

Jsme osmileté gymnázium, přijímačky k nám skládají páťáci. Do primy tedy nastupují studenti po ukončení prvního stupně základní školy. Mohou přestoupit i studenti do vyšších ročníků, ale jen pokud se uvolní místo ve třídě.

Státní část přijímacího řízení připravuje agentura Cermat. Představu si o ní můžete udělat z didaktických testů zveřejněných na jejím webu

Přihlášku ke studiu si můžete stáhnout zde na našem webu. Najdete ji také na stránkách Cermat, kde jsou i další informace k přihlášení na střední školu. Vyplněnou nám ji, prosím, zašlete na adresu školy nejpozději do 1. března, a to k rukám Jany Schramlové.

Termíny Jednotné přijímací zkoušky 2023 jsou stanoveny takto: 

  • řádný termín 17. a 18. dubna 2023
  • náhradní termín 10. května 2023

Další dotazy k přijímacímu řízení na gymnázium vám ráda zodpoví Jana Schramlová.

Pro studenty gymnázia máme velkorysý stipendijní program Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Nabízí sociální stipendium a od založení školy ho získalo už 371 gymnazistů. Formuláře žádosti o stipendium a další informace najdete na www.kellnerfoundation.cz/open-gate.    

Přijetí do vyšších ročníků gymnázia

  1. Přestupovým řízením z víceletých gymnázií nebo zahraničních škol
  1. Vyhlášením mimořádného přijímacího řízení do vyššího ročníku gymnázia pro studenty základních škol

Pro získání více informací kontaktujte, prosím, Janu Schramlovou ze sekretariátu školy.