Dobrovolnictví

Ukazujeme, že pomoc ostatním může být samozřejmou součástí každého dne. Díky tomu se u nás dobrovolnické práci věnuje opravdu hodně studentů. Na oplátku získávají pocit odpovědnosti za svět, ve kterém žijí, a učí se dívat na složité sociální situace jinýma očima.

Dobrovolnictví provází naše studenty od primy až po oktávu. Zapojují se podle svého rozhodnutí, jinak by to samozřejmě nebylo dobrovolnictví. Už od prvního roku studia studentům ukazujeme jeho krásu a smysluplnost. Díky tomu se nám do něj daří zapojovat pravidelně většinu gymnazistů. 

Jednotlivým ročníkům nabízíme činnosti tak, aby studentům dávaly vzhledem k jejich věku co největší smysl. Vybíráme nové dobrovolnické příležitosti, takže si každý student může vybrat pomoc, která vyhovuje jeho povaze a má z ní dobrý pocit. U starších studentů oceníme, když přijdou s vlastními projekty. V posledních ročnících je dobrovolnictví součástí programu mezinárodní maturity IB, části nazvané CAS – community, activity, service.

Pomáháme ve škole

Pomoc organizacím

Charitativní projekty

Studentské nápady

Pomoc v areálu školy

Naše studenty vedeme k tomu, aby se stali akademicky silnými osobnostmi, ale zároveň zůstali pevnou součástí komunity. Pomáhají nám v tom i dobrovolnické činnosti v areálu školy. Studenti se při nich například starají o školní knihovnu, doučují mladší studenty nebo pečují o spolužáky ve školní družině. Také pořádají různé akce, jako oslavu Valentýna, vánoční večeři nebo Den dětí, které už dlouhá léta dotvářejí na Open Gate domáckou atmosféru.

  • Recyklační rota – důsledná recyklace a úklid areálu školy.

  • Doučování – pomoc studentům z nižších ročníků i spolužákům.
  • Výpomoc učitelům ve škole, v družině, v knihovně nebo na školní farmě. Pomoc při organizaci dnů otevřených dveří, provázení návštěv a podobně.
  • Buddy Program – starší studenti provázejí nováčky.

Obec Babice
Od začátku studia budujeme i zájem o věci veřejné. Spolupracujeme proto s obecním úřadem v Babicích a pomáháme třeba s úklidem odpadků nebo s pořádáním různých akcí v obci. Až si k nám přijedete zaběhnout čtvrtmaraton, zažijete to na vlastní chodidla.
 

Pomoc jiným organizacím

Olivova dětská léčebna Říčany u Prahy
Tady naši studenti doučují malé pacienty angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo španělštinu.

Základní škola a Mateřská škola Mukařov
Studenti tu pomáhají dětem, aby se hravou formou seznámily s novými dovednostmi.

Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově
Starší studenti gymnázia sem chodí seniorům číst z jejich oblíbených knížek, hrají s nimi šachy nebo ping pong… ...a někdy jen poslouchají vyprávění. Počítá se hlavně společně strávený čas. Za dlouhé roky spolupráce tu vzniklo nejedno pevné mezigenerační přátelství.

Centrum péče Doubrava
Tady naši nejstarší studenti pomáhají vážně nemocným seniorům. Je to tvrdé setkání s realitou, ale zároveň i místo, které vyvolává hluboké emoce.

Základní škola NEMO
Vydávání školního časopisu není nic jednoduchého. Naši studenti žákům této říčanské školy předávají zkušenosti s psaním, formátováním i editací časopisu.

Indie 
Jedna ze dvou pravidelných zahraničních misí, kterých se naši studenti mají možnost účastnit. Na vesnicích pomáhají s obnovou lokální infrastruktury, v indickém Mumbai se naopak zapojují do výuky práce na PC nebo angličtiny. Čtrnáct dní koncentrované zkušenosti se zcela odlišnou kulturou a extrémní chudobou odkrývá studentům, kdo je skutečný světoobčan (global citizen) – člověk, který si uvědomuje, jak výhodné podmínky pro život mu osud nadělil, ale zároveň dokáže citlivě vnímat problémy těch, kteří takové zázemí nemají.

Rumunský Banát
Naši septimáni se tu seznamují se životem české komunity v zapadlém cípu Evropy. Pomáhají všemožně – místním dětem například přivezli školní pomůcky, počítače nebo dětská kola. Podíleli se na stavbě dětského hřiště, aby podpořili mladé rodiny, které v Banátu houževnatě bojují za zachování tradic a života v místní komunitě. Pomáhali také s vyznačením téměř 100 km turistických tras po místních krásách.
 

Podpora charitativních projektů

Vlastní dobrovolnická práce pro nás není jediná cesta, jak pomáhat – se studenty se zapojujeme i do nejrůznějších charitativních projektů. Vybíráme je tak, aby zapadly do naší koncepce dobrovolnických činností a naši studenti díky nim získali zase jiné zkušenosti. Ukazujeme studentům šíři potřebné pomoci, kde si každý může vybrat to, co ho zajímá a kde on osobně chce pomoci.

Run and Help
Pomoc během vznikla před lety u nás ve škole. Časem jsme její organizaci předali Kontu Bariéry a dnes se do ní kromě nás zapojují stovky dalších škol, institucí, firem nebo skupin kamarádů. Společně každoročně „vyběháme“ peníze pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením. 

Rozum a cit
Organizaci, která podporuje pěstounské rodiny, pravidelně pomáháme s prodejem výrobků. Studenti Open Gate se ale také podílejí na produkci každoročního setkání pěstounských rodin.

Kapka Naděje
Už několikrát jsme výtěžek z naší dobrovolnické činnosti poslali právě této nadaci, která pomáhá dětem s poruchou krvetvorby a nádorovými onemocněními.

Světluška
Zářijových dní světlušky se účastníme také pravidelně. Ve stánku před základní školou prodáváme drobné předměty, starší studenti s nimi vyrážejí až do Říčan. Studenty zároveň učíme, jak takovou akci zorganizovat, jak při prodeji oslovovat lidi, jak se ptát a jak s přehledem zvládat negativní reakce. Sekundány navíc bereme do kavárny Potmě, kde si sníženou schopnost vidění můžou doslova ohmatat. U toho se setkají s nevidomými a dozvědí se přímo od nich, jak je třeba oslovovat s nabídkou pomoci na ulici nebo v dalších situacích.

Nadace Šance a Vánoční hvězdy
Pomáháme s předvánočním prodejem vánočních hvězd. Výtěžek jde na pomoc hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem a jejich rodinám na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc.

Krása pomoci
Nadaci, která se specializuje na pomoc seniorům, míří výtěžky z některých našich charitativních prodejních akcí. Studentům tím chceme ukázat, že naši pomoc potřebují nejen lidé s postižením nebo nemocné děti. Kromě toho se naši dobrovolníci zapojili do organizace benefičního večera v Divadle R. Brzobohatého.

Srdíčkové dny
Prodejem srdíček vybíráme peníze na pomoc vážně nemocným dětem.

Aloha kemp
Tábora pro děti rodičů ve výkonu trestu a mladé ze znevýhodněného prostředí se někteří naši studenti sami účastní. Myšlenku naučit se vytvořit si „rodinu“ z lidí okolo sebe pomáhají uvádět v život i někteří naši sextáni a septimáni v rolích táborových vedoucích.  

Naděje pro Čtyři packy
Vybíráme peníze i na zvířata v nouzi. Ta totiž potřebují nejen pravidelnou péči a venčení, ale také stravu nebo očkování.

Studentské projekty

Někteří naši studenti přicházejí s vlastními projekty na pomoc druhým.

Daruj tašku
Náš student Martin vybírá od spolužáků použité, ale zachovalé školní batohy a aktovky a předává je dětem z dětských domovů.

IT pro holky
Studentka Nela pomáhá bořit mýtus o tom, že holky IT nezvládají stejně dobře, jako kluci.

Food for Life
Klára se svými spolužačkami Adélou, Kačkou a mnoha dalšími, které přivedla k pečení, nabízí návštěvníkům našeho kampusu za dobrovolný příspěvek nejrůznější laskominy. Peníze pak studenti předávají předem vybrané organizaci.