Mezinárodní maturita International Baccalaureate Diploma Programme (IB)

Výsledek mezinárodní maturity IB uznávají univerzity po celém světě, včetně těch nejprestižnějších. Na některých univerzitách dokonce nahrazuje přijímací zkoušky. My jsme ji začali našim studentům nabízet už v roce 2009.

Na mezinárodní maturitu IB připravujeme naše septimány a oktavány během dvouletého vzdělávacího programu International Baccalaureate Diploma Programme. Celý program absolvují studenti v angličtině, kromě češtiny a české literatury. Aby se studenti zvládli hladce zapojit, vedeme v angličtině většinu předmětů už během kvinty a sexty.

Mezinárodní maturita IB se skládá z různých dílčích zkoušek. Některé z nich skládají studenti už během posledních dvou let studia.

Vyučovací a volitelné předměty IB na gymnáziu Open Gate

Pro poslední dva roky studia, tedy v septimě a oktávě, si studenti vybírají předměty ze šesti různých skupin, a to z každé skupiny jeden. Tři studují na vyšší úrovni, tři na základní. Z těchto předmětů pak skládají mezinárodní maturitu IB.

Skupina 1 | Studium literatury v rodném jazyce

Zkoušky v této skupině se skládají v rodném jazyce.

Zkoušky z předmětů ze skupin 2 až 6 se skládají v angličtině.

Skupina 2 | Druhý jazyk – angličtina (dvě úrovně)

 • jazyk a literatura
 • literatura

Student si musí vybrat alespoň jeden předmět.

Skupina 3 | Jednotlivec a společnost, tedy humanitní studia a sociální vědy

 • dějepis
 • psychologie
 • ekonomie
 • globální politika

Student si musí vybrat alespoň jeden předmět.

Skupina 4 | Experimentální vědy, tedy přírodní vědy

 • biologie
 • chemie
 • fyzika
 • environmentální systémy

Student si musí vybrat alespoň jeden předmět.

Skupina 5 | Matematika a počítačové vědy (různé úrovně)

 • matematika
 • matematická studia

Student si musí vybrat alespoň jeden předmět.

Skupina 6 | Umění

 • vizuální umění

Student si může vybrat předmět Vizuální umění (Visual Arts) nebo si nemusí vybrat žádný z této skupiny a nahradí ho předmětem ze skupiny 2-5. Na Open Gate je v této skupině nabízena také možnost složit zkoušku ze španělského, francouzského nebo německého jazyka ve třech úrovních (vyšší, mírně pokročilý a základní).

Rozšířená esej, teorie vědy a program CAS

Pod vedením učitele píší studenti esej o rozsahu 4 000 slov – filozofickou reflexi podstaty vědění a studovaných předmětů. Zároveň absolvují kurz Teorie vědy (TEV), ve kterém zlepšují své kritické myšlení. Za tyto kurzy můžou získat až tři bonusové body, které se jim přičítají k bodům z ostatních předmětů.

Studenti se také zapojují do programu CAS – creativity, activity, service. V něm rozvíjejí své osobnosti činnostmi, které se školou jako takovou souvisí spíše okrajově. Třeba účastí na divadelní produkci, expedicích do dalekých krajů, sociální prací a dalšími aktivitami na pomoc ostatním.

Metody hodnocení

V mezinárodní maturitě IB můžou studenti získat nejvíce 45 bodů. Po 7 bodech za každý ze šesti předmětů, tedy 42 bodů a 3 bonusové body za kurz Teorie vědy a rozšířenou esej. Maturita IB je velmi náročná, takže na nejvyšší počet bodů ji celosvětově složí jen 0,5 % studentů.

Ke složení maturity stačí obvykle získat 24 bodů. K tomu, aby se student bez problémů dostal na mezinárodní univerzity, musí mít samozřejmě výsledky mnohem lepší. Například pro přijetí na Cambridge je to většinou víc než 40 bodů.

U většiny předmětů skládají studenti během dvouleté přípravy tři známkované zkoušky. Jejich hodnocení se různě liší podle toho, jakého předmětu se týká. Například v přírodních vědách se studenti hodnotí podle laboratorní práce, v jazycích jsou zkoušky ústní, ve vizuálním umění rozhoduje kvalita vystavovaných prací. Hodnocení probíhá podle přesně daných kritériích a v 70-80 % případů ho provádějí externí hodnotitelé.

IB certifikáty

Studenti, kteří už během studia mají jasno, čím se budou chtít zabývat dál, si můžou vybrat některý z IB certifikátů. Neskládají pak mezinárodní maturitu IB v celém jejím rozsahu, ale vyberou si jeden nebo více oblíbených předmětů a složí z něj zkoušku zvlášť. Dostanou pak takzvaný IB certifikát. Ten sice nemá při přijetí na zahraniční univerzity takovou váhu jako výsledek z celé mezinárodní maturity IB, ale hodí se jako důkaz toho, že to studenti se svým oborem myslí vážně. Pomůže jim, třeba když se hlásí na zahraniční stáže nebo studijní pobyty. IB certifikátů mohou studenti získat více, většinou si vybírají 1-3 předměty.