Gymnázium

Učíme, jak bychom se sami chtěli učit. Interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na osobní rozvoj a talent. Naši studenti složí českou i mezinárodní maturitu. Hlavně je ale připravujeme pro život.

Novinky a reportáže

Páteční zpráva z gymnázia

Páteční zpráva z gymnázia

Minulý týden jste se měli možnost seznámit s akademickými úspěchy, tentokrát se hned v začátku zaměříme na jednu typickou školní záležitost.

Páteční zprávy z gymnázia

Páteční zprávy z gymnázia

Tentokrát je páteční pozdrav ohlédnutím za různými soutěžemi, kterých se v posledním měsíci naši studenti zúčastnili. Nejedná se jen o soutěže sportovní, dozvíte se i, v jakých olympiádách byli naši studenti úspěšní.

Blesk tlapky ve škole! Reportérky představily svou práci studentům Open Gate

Blesk tlapky ve škole! Reportérky představily svou práci studentům Open Gate

Do soukromé školy Open Gate, kterou založili manželé Renáta a Petr Kellnerovi, přijaly spolu se zástupci spolku Dočasky De De pozvání reportérky Blesk tlapek. O své práci tam hovořily se studenty osmiletého gymnázia. Řeč byla o týrání zvířat, o množírnách i o tom, jak je nepodporovat. Mezi dětmi došlo i na slzy.

Maturity

Studenty připravujeme na mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB) i na českou státní maturitu. V závěru studia se pak sami rozhodnou, kterou z nich složí. Často si vyberou obě.

Pedagogický tým

Jaký je učitel Open Gate? Především inspirující. Mezinárodní pedagogický sbor Open Gate tvoří laskaví, trpěliví odborníci s rozmanitými akademickými a pedagogickými zkušenostmi. Vnáší do výuky netradiční pohledy a jsou otevřeni celoživotnímu vzdělávání.

Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímáme žáky po ukončení páté třídy ZŠ. Umožňujeme i přestup do vyšších ročníků. U přijímacích zkoušek používáme státní testy Cermat, vysoce ale hodnotíme i ústní pohovor.

Školní kampus

Špičkové laboratoře, hudební zkušebna, školní divadlo, bohatě zásobená knihovna. Ale i bazén, fitness, kurty a sportovní hala. Myslíme na to, abychom mohli rozvíjet každý talent.

Mimoškolní
aktivity

Věříme, že pro život se toho dá hodně naučit mimo vyučování. Někdy i víc, než ve škole. Rozvíjíme různorodé talenty našich studentů, proto jim dáváme vybrat z rozmanitých mimoškolních aktivit.

Dobrovolnictví

Pomáhat je podle nás normální. To by škola měla naučit každého. Proto k pomoci ostatním vedeme naše studenty každý den.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Přístup Open Gate ke všem aktivitám odpovídá nárokům Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s Award, DofE). Mnozí studenti Open Gate jsou držiteli některé z cen tohoto programu. 

Absolventi

Gymnázium Open Gate absolvovali již stovky mladých lidí. Jsou mezi nimi lékaři, vědci, právníci, architekti, podnikatelé, ekonomové, umělci… ...zkrátka všechny možné profese.

Jak to u nás žije