Gymnázium

Učíme, jak bychom se sami chtěli učit. Interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na osobní rozvoj a talent. Naši studenti složí českou i mezinárodní maturitu. Připravujeme je ale hlavně pro život.

Novinky a reportáže

Výtěžek z dvojité Blue Van sbírky doputoval k reprezentantům ČR

Výtěžek z dvojité Blue Van sbírky doputoval k reprezentantům ČR

Vychovatel Michal Hensl o víkendu předal finanční dar nevidomým fotbalistům. Děkujeme Vám všem, kdo jste během studentského festivalu do sbírky přispěli.

Pravidelné zprávy z gymnázia

Pravidelné zprávy z gymnázia

Tentokrát jsme ve škole strávili jen tři dny, adekvátně tomu je zkratší i páteční, respektive středeční zpráva, v níž jde hlavně o sdílení informací.

Páteční zprávy z gymnázia

Páteční zprávy z gymnázia

Začátek školního roku bývá vždy mírně nervózním obdobím, kdy očekáváme, jestli vše poběží tak, jak bylo naplánováno. Zde přinášíme další zpravodaj z dění na gymnáziu.

Maturita

Studenty připravujeme na mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB) i na českou státní maturitu. V závěru studia se pak sami rozhodnou, kterou z nich složí. Často si vyberou obě.

Pedagogický tým

Jaký je učitel Open Gate? Především inspirující. Mezinárodní pedagogický sbor Open Gate tvoří laskaví, trpěliví odborníci s rozmanitými akademickými a pedagogickými zkušenostmi. Vnáší do výuky netradiční pohledy a jsou otevřeni celoživotnímu vzdělávání.

Přijímací řízení

Jsme osmileté gymnázium, přijímáme žáky po ukončení páté třídy ZŠ. Umožňujeme i přestup do vyšších ročníků. U přijímacích zkoušek používáme státní testy Cermat, vysoce ale hodnotíme i ústní pohovor.

Školní kampus

Špičkové laboratoře, hudební zkušebna, školní divadlo, bohatě zásobená knihovna. Ale i bazén, fitness, kurty a sportovní hala. Myslíme na to, abychom mohli rozvíjet každý talent.

Mimoškolní
aktivity

Věříme, že pro život se toho dá hodně naučit mimo vyučování. Někdy i víc, než ve škole. Rozvíjíme různorodé talenty našich studentů, proto jim dáváme vybrat z rozmanitých mimoškolních aktivit.

Dobrovolnictví

Pomáhat je podle nás normální. To by škola měla naučit každého. Proto k pomoci ostatním vedeme naše studenty každý den.

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu

Přístup Open Gate ke všem aktivitám odpovídá nárokům Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (The Duke of Edinburgh’s Award, DofE). Mnozí studenti Open Gate jsou držitelé některé z cen tohoto programu. 

Absolventi

Gymnázium Open Gate absolvovali již stovky mladých lidí. Jsou mezi nimi lékaři, vědci, právníci, architekti, podnikatelé, ekonomové, umělci… prostě všechny možné profese.

Jak to u nás žije