Absolventi a univerzity

První absolventi odešli z Open Gate vstříc dalším zážitkům v roce 2009. Od té doby jsou to již stovky mladých lidí. Jsou mezi nimi lékaři, vědci, právníci, architekti, podnikatelé, inženýři, ekonomové, umělci, … prostě všechny možné profese.

Přehled našich absolventů

Univerzity a vysoké školy, na které byli přijati naši absolventi - výběr

Absolventi nám pomáhají

Přehled našich absolventů

Vyberte rok:

Zobrazit vše

Daniel Archalous

Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
Rozhodl se pro studium oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
V budoucnu by rád pracoval jako právník.

Celý profil

Narodil se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvoval Základní školu Šeberov.
Účastnil se matematických olympiád, mezinárodní soutěže Intermediate Mathematical Challenge a programu The Duke of Edinburgh's Award.
Byl členem florbalové ligy Open Gate.
Mezi jeho koníčky patří fotbal a šachy. Ve volném čase se věnuje kromě sportu i hraní na počítači.

Nicole Anna Čumbová

Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky (44 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodla se pro studium ve Velké Británii na University of Glasgow obor Common Law za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation. 

Celý profil

Narodila se v Brně. Před příchodem do Open Gate v roce 2018 studovala na Pakistan Embassy International School and College Tehran. Získala certifikáty ve zkouškách IGCSE, GCE O Level a GCE AS Level.Účastnila se několika mezinárodních debatních soutěží, včetně mistrovství světa WSDC 2019 v Bangkoku. Byla členkou českého národního debatního týmu, psala do školních novin a překládala texty pro Amnesty International. Mezi její koníčky patří horské túry, cvičení TRX, jízda na koni, kickbox a maratony ve sledování filmů Harry Potter. V budoucnu by ráda pracovala jako mezinárodní právnička.

Klára Dančáková

Studium na Open Gate ukončila českou maturitou.
Rozhodla se pro studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Fakultě chemické technologie obor Syntéza a výroba léčiv.

Celý profil

Narodila se v Ostravě. Před příchodem do Open Gate v roce 2017 studovala na Gymnáziu Komenského Havířov.
Mezi její koníčky patří umění, malování, běh, cestování, tetování, politika a také se ráda stará o zvířata.
V budoucnu by ráda založila vlastní firmu.

Karolína Endrlová

Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z biologie, chemie a angličtiny a českou maturitou. Rozhodla se pro studium oboru Všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala 2. základní školu Bezručova Říčany. Získala stříbrný certifikát The Duke of Edinburgh's Award a certifikát kurzu University of Michigan za oblast Leadership. Opakovaně se účastnila biologické olympiády a četných biologických expedic. Ve volném čase se věnuje vaření, modernímu tanci a studiu složení kosmetiky. V budoucnu by se ráda stala lékařkou, nebo pracovala ve farmaceutickém průmyslu.

Josef Frühauf

Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky (44 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodl se pro studium oboru Fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. 

Celý profil

Narodil se v Plzni. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvoval Základní školu Mýto.

Účastnil se mezinárodních soutěží Intermediate Mathematical Challenge a British Mathematical Olympiad, a také Chemické olympiády.
Mezi jeho koníčky patří hudba, hra na kytaru, literatura, cyklistika a dlouhé konverzace. V budoucnu by rád vystudoval teoretickou fyziku a věnoval se výzkumu.

František Jiří Heřmánek

Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou. Rozhodl se pro studium na King's College London, University of London obor Computer Science.

Celý profil

Narodil se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvoval 2. základní školu Bezručova Říčany. Získal certifikáty z angličtiny IELTS s výborným průměrem 8,0 a také bronzový certifikát v programu The Duke of Edinburgh's Award. Mezi jeho koníčky patří herectví, hra na klavír a kytaru a programování. V budoucnu by se rád stal vývojářem videoher, scénáristou a hercem.

Eliška Horníčková

Studium na Open Gate ukončila IB certifikátem z angličtiny a českou maturitou. Rozhodla se pro studium oboru Animal Science na Wageningen University v Nizozemsku.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvovala Sunny Canadian International School. Účastnila se programu The Duke of Edinburgh's Award.  Byla členkou akademického klubu OG Medical Society. Mezi její koníčky patří jezdectví  (vlastní svého koně, s kterým soutěží), hudba, fitness a další sporty.  Svůj volný čas ráda tráví s rodinou a přáteli.

Tereza Chárová

Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky (41 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodla se pro studium  oboru International Business Administration na Erasmus University of Rotterdam v Nizozemí.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvovala Základní školu a Základní uměleckou školu Jesenice.

Účastnila se programu The Duke of Edinburgh's Award a tří skvělých výměnných pobytů ve Španělsku.
Byla členkou akademického klubu OG Journalism Club.Mezi její koníčky patří cizí jazyky, grafický a módní design, žurnalistika, enviromentalistika, detektivní seriály, tanec a cestování.

V budoucnu by ráda vystudovala vybraný obor a pracovala v technologických oborech, módě nebo sociálních inovacích.

Helena Kosová

Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
Rozhodla se pro studium oboru International Relations and Languages (Chinese) na University of Portsmouth ve Velké Británii.

Celý profil

Narodila se v Českých Budějovicích. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala Základní školu Máj II. v Českých Budějovicích.

Získala certifikát z angličtiny IELTS.
Mezi její koníčky patří sledování seriálů a četba. Ve volném čase se věnuje studiu jazyků, především japonštiny a korejštiny.
V budoucnu by ráda pracovala v zahraničí.

Sára Latif

Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou. Rozhodla se pro studium oboru Computer Science with Management na King's College London, University of London ve Velké Británii.

Celý profil

Narodila se v Hodoníně. Před příchodem do Open Gate v roce 2016 studovala na Purkyňově Gymnáziu, Strážnice. Získala certifikát z angličtiny IELTS na úrovni C2.
Účastnila se debatních soutěží, Olympiády lidských práv a získala bronzový certifikát v programu The Duke of Edinburgh's Award. Byla členkou akademických klubů OG Physics Society, OG Medical Society a OG Computing. Mezi její koníčky patří umění, především hra na klavír, herectví a režie. Ve volném čase se věnuje také studentským filmům, kresbě, malbě, psaní a fotografii.  V budoucnu by se ráda prosadila v umění a založila firmu v oboru kybernetické bezpečnosti.

Ondřej Luka

Studium na Open Gate ukončil výbornými výsledky (38 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
Rozhodl se pro studium oboru Economics and Management na University of Portsmouth ve Velké Británii.

Celý profil

Narodil se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvoval Sunny Canadian International School.
V Open Gate vedl výuku plavání pro děti ze základní školy. Byl členem studentské rady, získal zlatý certifikát v programu The Duke of Edinburgh's Award.
Mezi jeho koníčky patří různé druhy sportu, hlavně florbal a plavání. Ve volném čase se věnuje oblasti finančnictví.

Linda Miková

Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny a globální politiky a českou maturitou.

Rozhodla se pro studium oboru Mezinárodní teritoriální studia na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvovala Základní školu Mukařov.
Mezi její koníčky patří tanec, vaření a pečení, fotografování a lyžování.

Lucie Míšková

Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky (40 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodla se pro studium oboru Všeobecné lékařství doplněný o program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Hradci Králové Univerzity Karlovy.

Celý profil

Narodila se v Čáslavi. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala Základní školu Čáslav, Masarykova. Získala zlatý certifikát v programu The Duke of Edinburgh's Award. Účastnila se plaveckých a běžeckých soutěží, včetně Predator Race. Reprezentovala školu také v biologické, chemické, astronomické a matematické olympiádě. Byla členkou studentské rady a působila jako vedoucí na letním dětském táboře. Mezi její koníčky patří hra na kytaru, volejbal a péče o zvířata.

Jiřina Porubová

Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny a historie a českou maturitou.
Rozhodla se pro studium obor Anglistika-amerikanistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Celý profil

Narodila se v Kyjově. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala ZŠ Žerotínova, Valašské Meziříčí.
Získala certifikáty z angličtiny IELTS a FCE.
Účastnila se programu The Duke of Edinburgh's Award a Dějepisné olympiády.
Byla členkou týmu studentské kavárny, pomáhala s organizací environmentálně zaměřených aktivit jako např. Den Země, Ecological Conference Day či Gratitude Day.
Mezi její koníčky patří jóga, tvůrčí psaní, čtení v knihách i ve hvězdách, studium dávných i nových kultur, procházky přírodou.
V budoucnu by ráda cestovala po celém světě a sbírala zkušenosti v oboru environmentálního managementu.

Filip Prokeš

Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
Rozhodl se pro studium oboru Computer Science and Engineering na Eindhoven University of Technology v Nizozemí.

Celý profil

Narodil se v Neratovicích. Před příchodem do Open Gate v roce 2011 studoval na Dino Elementary School.
Získal certifikát CAE z anglického jazyka. Aktivně se věnoval také španělštině.
Účastnil se kulturního pobytu v Mumbaji a jazykových pobytů v Toledu a Alicante. Účastnil se programu The Duke of Edinburgh's Award.
Byl členem studentské rady, kde zastupoval svoji třídu.
Mezi jeho koníčky patří sport, zejména florbal, byl kapitánem školní reprezentace a účastnil se několika mezinárodních turnajů ve Švédsku. Dále se zajímá o programování a obnovitelné zdroje.
V budoucnu by se rád prosadil ve studovaném oboru a současně se věnoval svým zájmům.

Helena Severová

Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky (39 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
Rozhodla se pro studium oboru Psychology and European Language (Spanish) na University of Stirling ve Velké Británii. 

Celý profil

Narodila se v Litomyšli. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala Základní školu Litomyšl, Zámecká.
Získala bronzový certifikát programu The Duke of Edinburgh´s Award. 
Po několik let byla členkou studentské rady a týmu školní kavárny.
Mezi její koníčky patří hudba, široká škála sportů a čtení. Ve volném čase se věnuje také rodině, přátelům a navštěvuje pacienty v Centru péče Doubrava.

Anna Skřivánková

Studium na Open Gate ukončila českou maturitou. Rozhodla se pro studium oboru Kondiční trenér na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy a zároveň oboru Business, Economics, Politics na CEVRO Institutu.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studovala na Francouzském gymnáziu v Praze. Získala certifikáty DELF z francouzštiny a CAE z angličtiny. Účastnila se programu The Duke of Edinburgh's Award. Mezi její koníčky patří krasobruslení, gymnastika, různé sportovní aktivity v přírodě, jako například vysokohorská turistika, snowboarding a také ráda vaří a peče pro rodinu.  Aktivně se věnuje krasobruslení, konkrétně tanci na ledě. 

Ondřej Šmejc

Studium na Open Gate ukončil IB certifikáty z matematiky, ekonomie a globální politiky a českou maturitou. Rozhodl se pro studium oboru Business Administration na EDHEC Business School ve Francii.

Celý profil

Narodil se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2016 studoval na Gymnáziu Nad Kavalírkou v Praze.  Získal certifikát z angličtiny TOEFL a bronzový certifikát programu The Duke of Edinburgh's Award.  Doučoval děti v Olivově dětské léčebně matematiku a angličtinu. Podílel se na organizaci TEDx Youth@Open Gate School v roce 2018. Mezi jeho koníčky patří sport, především lyžování, cyklistika a tenis, rovněž ho zajímá politika a dění ve světě.  V budoucnu by rád pracoval v byznysu, věnoval se datovým analýzám či consultingu.

Petr Bartoš

Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky (40 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodl se pro studium oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Celý profil

Narodil se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvoval 1. Základní školu Říčany.

Účastnil se matematických soutěží Junior Mathematical Challenge, Náboje, Pythagoriády a Matematického klokana. Reprezentoval školu v běžeckých závodech, např. Běh okolo Džbánu, a ve fotbalových turnajích, např. Memoriál Radka Donáta.

Byl členem akademického klubu OG Journalism Club.

Mezi jeho koníčky patří fotbal, tenis, florbal a posilování.  Kromě sportu se věnuje také svým domácím mazlíčkům.

V budoucnu by rád pracoval jako právník a podnikal v pojišťovnictví.

Matyáš Bosák

Studium na Open Gate ukončil výbornými výsledky (40 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.
Rozhodl se pro studium oboru Stavební inženýrství na Stavební fakultě ČVUT.

Celý profil

Narodil se v Třebíči. Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studoval na Gymnáziu Židlochovice. 
Účastnil se matematické soutěže Senior Mathematical Challenge a získal stříbrný certifikát programu The Duke of Edinburgh's Award.
Byl vedoucím školní kavárny a aktivně se věnoval akademickým klubům na Open Gate.
Mezi jeho koníčky patří poslech hudby, četba, rodina a studium německého jazyka.

Annie Drbal

Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny a výtvarného umění a českou maturitou. Rozhodla se pro studium online kurzu na CG Spectrum, který je zaměřený na speciální styl výtvarného umění.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala Základní školu nám. Curieových. Mezi její koníčky patří zejména kreslení. Věnuje se také tanci, poznávání korejské kultury a studiu korejštiny. V budoucnu by ráda pracovala v herním průmyslu na přípravě designu a ilustrací.

Emmanuela Evgeniou

Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky (40 bodů) v mezinárodní maturitě IB. Rozhodla se pro studium oboru Politics na University of Edinburgh ve Velké Británii.

Celý profil

Narodila se v Athénách, Řecko. Před příchodem do Open Gate v roce 2017 navštěvovala Music School of Komotini v Řecku. Získala certifikáty z angličtiny ECCE a ECPE. Byla členkou studentské rady, akademického klubu OG Chronicle a vedla sportovní kroužek. Ve volném čase se věnuje různým druhům sportů, hudbě, divadlu a ráda tráví čas s kamarády. 

Filip Haltmar

Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.

Rozhodl se pro studium oboru International Business, Finance and Economics na University of Manchester ve Velké Británii.

Celý profil

Narodil se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvoval Křesťanskou základní školu Elijáš v Praze.

Účastnil se chemické olympiády, reprezentoval školu v běžeckých závodech, např. Běh okolo Džbánu, Velká kunratická nebo ve florbale.

Byl členem týmu školní kavárny, přispíval do školního časopisu OG Notes, organizoval florbalový OG CUP a spoluzakládal OG fotbalovou ligu.

Mezi jeho koníčky patří sledování filmů, psaní recenzí, sledování politické situace ve světě, věnuje se fotbalu, cvičení, studiu jazyků a doučování. 

V budoucnu by rád založil vlastní firmu specializující na vědecké výzkumy.

Karolína Hrabalová

Studium na Open Gate ukončila výbornými výsledky (37 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.

Rozhodla se pro studium oboru Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvovala ZŠ Pod Marjánkou v Praze.

Získala cenu Křesadlo za dobrovolnickou činnost a certifikáty Best Student a Ocenění ředitelky školy za vynikající výsledky v akademické oblasti.

Splnila stříbrnou úroveň programu The Duke of Edinburgh's Award.

Byla členkou redakce školních novin The OG Chronicle a OG NOTes. Mezi její koníčky patří čtení, psaní příběhů, turistika a jóga. 

Sára Komeštíková

Studium na Open Gate ukončila českou maturitou.
Po absolvování Open Gate se rozhodla pro Gap Year, plánuje se vrátit za rok ke studiu psychologie.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala Základní školu a mateřskou školu Dolákova v Praze.
Byla členkou organizačního týmu pro přípravu školních akcí a filmového festivalu.
Mezi její koníčky patří focení, hudba, psaní a četba poezie. Ve volném čase hraje počítačové hry, sportuje, chodí do posilovny nebo vaří.
V budoucnu by chtěla pracovat v oboru sociální práce a pedagogiky nebo psychologie.

Darina Lisichkina

Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky (42 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodla se pro studium oboru Pharmacology na The University of Edinburgh ve Velké Británii.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvovala Riverside School Prague.  Splnila bronzovou úroveň programu The Duke of Edinburgh's Award. Byla šéf-editorkou OG Notes a vedoucí akademického klubu OG Medical Society. Ve volném čase se věnuje dobrovolnické práci v nemocnicích a v útulcích pro zvířata. V budoucnu by se ráda věnovala vědecké kariéře ve farmakologii.

Sofie Lukeš

Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
Rozhodla se pro studium oboru Architektura a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT. 

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2013 studovala na Bonn International School v Německu.
Získala certifikát z angličtiny CAE. 
Účastnila se výměnného pobytu v Indii. Byla členkou týmu školní kavárny.
Mezi její koníčky patří různé druhy sportů. Tráví ráda čas s rodinou a přáteli a cestováním. 

Markéta Malcová

Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z chemie, angličtiny, němčiny a českou maturitou.

Rozhodla se pro studium oboru Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, za laskavého přispění Nadace The Kellner Family Foundation.

Celý profil

Narodila se ve Zlíně. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala ZŠ Žitomířská v Českém Brodě.

Získala Ocenění ředitele školy za vynikající akademické výsledky a splnila zlatou úroveň programu The Duke of Edinburgh’s Award.

Mezi její koníčky patří hra na piano a klarinet, jízda na koni, sport a čtení.

V budoucnu by ráda pracovala ve zdravotnictví.

Veronika Malcová

Studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
Rozhodla se pro studium oboru Biological Sciences na Bristol University of the West of England ve Velké Británii.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2011 navštěvovala Základní školu Senohraby.
Účastnila se programu The Duke of Edinburgh's Award. Byla členkou týmu školní kavárny.
Mezi její koníčky patří tenis a ráda tráví čas s rodinou a přáteli.    
 V budoucnu by si ráda založila firmu na výrobu kosmetiky.

Sarah Muldoon

Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z angličtiny a matematiky a českou maturitou.

Rozhodla se pro studium oboru Architecture na Arts University Bournemouth ve Velké Británii.

Celý profil

Narodila se ve Varbergu, Švédsko. Před příchodem do Open Gate v roce 2011 navštěvovala International School of Prague.

Splnila stříbrnou úroveň programu The Duke of Edinburgh's Award. Účastnila se TEDx@Youth Open Gate School jako řečnice. Pět let vedla design sekci ve školních novinách, měla na starosti grafický layout.

Mezi její koníčky patří balet, fotografování a cestování, věnuje se také kreslení.

V budoucnu by ráda pracovala jako architektka a věnovala se svým koníčkům.

Matěj Rendla

Studium na Open Gate ukončil plným počtem bodů, tedy 45, v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.

Rozhodl se pro studium oboru Mechanical and Electrical Engineering na University of Bristol ve Velké Británii.

Celý profil

Narodil se v Kladně. Před příchodem do Open Gate v roce 2010 navštěvoval Sunny Canadian International School.

Opakovaně získal Best Student Certificate a akademická stipendia. 

Pravidelně se účastnil zeměpisné olympiády, kde jako úspěšný řešitel v celostátním kole skončil 12. Získal několik zlatých certifikátů různé úrovně z International Mathematical Challenge a splnil stříbrnou úroveň programu The Duke of Edinburgh’s Award.  

Byl dlouholetým členem studentské rady, zastával i pozici prezidenta. 

Ve volném čase se věnuje létání, motorovému i bezmotorovému. Pořádal první mistrovství světa v bezmotorovém létání v České republice. 

V budoucnu by si rád založil vlastní firmu a pracoval na vývoji nových technologií. 

Laura Říhová

Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky (43 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou.

Rozhodla se pro studium oboru Neuroscience na University College London ve Velké Británii.

Celý profil

Narodila se v Sydney, Austrálie. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala Základní školu Brána jazyků v Praze.

Splnila stříbrnou úroveň programu The Duke of Edinburgh's Award. 

Založila a tři roky koordinovala projekt na pomoc dětem s poruchou autistického spektra ve studentské neziskové organizaci Mise naděje.

Ve volném čase ráda čte sci-fi a hraje šachy. Je lyžařskou instruktorkou a léto tráví na windsurfingovém prkně.

V budoucnu by chtěla být neurovědkyní se zaměřením na výzkum autismu a dalších duševních poruch.

Alexandr Sušić

Studium na Open Gate ukončil vynikajícími výsledky (42 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodl se pro studium oboru Politics, Philosophy and Economics na The University of Edinburgh ve Velké Británii.

Celý profil

Narodil se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2018 studoval na Mensa gymnáziu. Stal se dvojnásobným vítězem finále Debatní ligy a nejlepším řečníkem v této soutěži v sezóně 2018/19. Byl viceprezidentem akademických klubů a současně vedl debatní akademický klub. Ve volném čase se věnuje četbě a hře v šachy.  V budoucnu by rád pracoval v konzultační firmě.

Suren Škardová

Studium na Open Gate ukončila vynikajícími výsledky (41 bodů) v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodla se pro studium oboru Economics na Tilburg University v Nizozemsku.

Celý profil

Narodila se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala ZŠ Uhelný trh. Účastnila se CERGE-EI Projects in Applied Economics for Talented Students a programu The Duke of Edinburgh's Award. Byla předsedkyní kolejního výboru ve studentské radě. Ve volném čase se věnuje hře na housle.

Jakub Urbánek

Studium na Open Gate ukončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou.
Rozhodl se pro studium oboru Global BBA na ESSEC Business School v Singapuru, na studium získal univerzitní stipendium. 

Celý profil

Narodil se v Praze. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvoval 1. základní školu Říčany.
Splnil stříbrnou úroveň programu The Duke of Edinburgh's Award.
Účastnil se fotbalových, florbalových a ping-pongových turnajů. Velkou zkušeností se mu stal výměnný pobytu v Indii.
Mezi jeho koníčky patří fotbal a posilování. Ve volném čase se věnuje sportu a rodině.
V budoucnu bych rád pracoval v sektoru financí a založil vlastní firmu.

Kristina Urbánková

Studium na Open Gate ukončila IB certifikáty z psychologie a angličtiny a českou maturitou.

Rozhodla se pro studium oboru Psychology na University of New York in Prague.

Celý profil

Narodila se v Hradci Králové. Před příchodem do Open Gate v roce 2012 navštěvovala ZŠ Londýnská v Praze.

Účastnila se programu The Duke of Edinburgh's Award.    

Ve volném čase se věnuje sportu a poslechu hudby.

Veronika Vařáková

Studium na Open Gate ukončila českou maturitou.
Rozhodla se pro studium oboru Fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.

Celý profil

Narodila se v Přerově. Před příchodem do Open Gate v roce 2016 studovala na Gymnáziu Jakuba Škody.
Získala několik školních certifikátů za vynikající studijní výsledky a certifikát AP Computer Science.
Účastnila se Debatní ligy a fyzikální, chemické, astronomické, matematické a logické olympiády.
Splnila stříbrnou úroveň programu The Duke of Edinburgh's Award.
Mezi její koníčky patří četba, bruslení, environmentální vědy a sociální sítě.

Univerzity a vysoké školy, na které byli přijati naši absolventi - výběr

Česká republika

Akcent College

Anglo-American University

CEVRO Institut

Česká zemědělská univerzita v Praze

ČVUT, Elektrotechnická fakulta

ČVUT, Fakulta architektury

ČVUT, Fakulta informačních technologií

ČVUT, Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta

ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií

ČVUT, Stavební fakulta

ČVUT, Fakulta strojní

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, General Medicine

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Prague College

Technická univerzita Liberec

Unicorn College

University of New York in Prague

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola chemicko-technologická

Itálie

Bocconi School Milano

Izrael

Tel Aviv University

Nizozemí

Eindhoven University of Technology

Erasmus Universiteit Rotterdam

Fontys University of Applied Sciences

Maastricht University

University of Groningen

Španělsko

European University, Barcelona

Švýcarsko

Ecole hôtelière de Lausanne

Les Roches International School of Hotel Management

Universität Zürich

University of Lucerne

USA

Columbia University

Dartmouth College

Drew University

Lynn University

Mills College

Minerva Schools at KGI

University of Chicago

University of Virginia

Yale University

Velká Británie

Aston University

Bath Spa University

Brunel University London

Coventry University

Durham University

Imperial College London

Lancaster University

London Metropolitan University

London School of Economics and Political Science (LSE)

Newcastle University

The University of Aberdeen

The University of Edinburgh

The University of Manchester

The University of Nottingham

University College London

University of Abertay Dundee

University of Bath

University of Birmingham

University of Brighton

University of Cambridge

University of Chester

University of Dundee

University of Exeter

University of Glasgow

University of Kent

University of Oxford

University of Reading

University of St Andrews

University of Sussex

University of Warwick

University of York

Absolventi nám pomáhají

Open Gate se pro naše absolventy stává trvalým spojencem. Pravidelně se spolu potkávají, radí si a pomáhají. Také se často vrací k nám do školy. Jsou to vždy velmi příjemná setkání. Současným studentům pomáhají s výběrem univerzit, vypráví o svých zkušenostech ze zahraničních studií nebo je inspirují tím, jak pokračují ve své kariéře.

Někteří vedou akademické kluby nebo jiné volnočasové aktivity. Tak jako třeba Michaela Grapenjuková, která založila akademický klub OG Roots & Shoots ve spolupráci s organizací Roots & Shoots, Jane Goodall Institute.