Absolventi a univerzity

První absolventi odešli z Open Gate vstříc dalším zážitkům v roce 2009. Od té doby jsou to již stovky mladých lidí. Jsou mezi nimi lékaři, vědci, právníci, architekti, podnikatelé, inženýři, ekonomové, umělci, … prostě všechny možné profese.

Přehled našich absolventů

Univerzity a vysoké školy, na které byli přijati naši absolventi - výběr

Absolventi nám pomáhají

Přehled našich absolventů

Vyberte rok:

Zobrazit vše

Veronika Barnhartová

Veronika studium na Open Gate zakončila českou maturitou. Rozhodla se pro Vysokou školu hotelovou v Praze.

Celý profil

Veronika na Open Gate vedla studentské kroužky a působila jako editorka školního časopisu Open Science. Rozhodla se pro studium na Vysoké škole hotelové v Praze obor Hospitality Management a současně distanční studium na Vysoké škole chemicko-technologické obor Biochemie, mikrobiologie a biotechnologie.

Nikolas Bihary

Nikolas studium na Open Gate zakončil IB certifikáty z angličtiny a ekonomie a českou maturitou. Rozhodl se pro studium na České zemědělské univerzitě v Praze.

Celý profil

Nikolas se ve volném čase věnuje zejména sportu. Rozhodl se pro studium na České zemědělské univerzitě v Praze obor Ekonomie a management.

Robert Bihary

Robert studium na Open Gate zakončil IB certifikáty ze španělštiny, angličtiny a ekonomie a českou maturitou. Rozhodl se pro CEVRO Institut.

Celý profil

Robert se ve volném čase věnuje kondičnímu posilování. Rád pomáhá ve cvičení ostatním, dokáže poradit i se zdravým stravováním. Rozhodl se pro studium na CEVRO Institutu obor Právo v obchodních vztazích za podpory Nadace The Kellner Family Foundation. V budoucnu by rád pracoval jako advokát, podnikový právník či ekonom.

Dominik Bureš

Dominik studium na Open Gate zakončil IB certifikáty z biologie a angličtiny a českou maturitou. Rozhodl se pro Fontys University of Applied Sciences v Nizozemsku.

Celý profil

Dominik získal stříbrnou úroveň The Duke of Edinburgh’s Award a Rescue Diver certification. Mezi jeho koníčky patří florbal a tenis. Rozhodl se pro studium v Nizozemsku na Fontys University of Applied Sciences obor Physiotheraphy. V budoucnu by rád pracoval jako fyzioterapeut.

Jan Ferbr

Jan studium na Open Gate zakončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou. Rozhodl se pro Elektrotechnickou fakultu ČVUT.

Celý profil

Jan se účastnil všech úrovní soutěže Mathematical Challenge. Podílel se na organizaci TEDx@Youth Open Gate School 2018. Mezi jeho koníčky patří freestylové lyžování i další sporty. Rozhodl se pro studium na Elektrotechnické fakultě ČVUT obor Kybernetika a robotika. V budoucnu by rád pracoval v oboru inženýrství a zabýval se matematikou a fyzikou a jejich aplikací v každodenním životě.

Michaela Grapenjuková

Michaela Open Gate zakončila IB certifikáty z angličtiny, biologie, španělštiny a Theory of Knowledge a českou maturitou. Rozhodla se pro Anglo-American University.

Celý profil

Michaela přispívala do španělské části školního časopisu OG Notes, byla vedoucí a zakladatelkou akademického klubu OG Roots & Shoots ve spolupráci s organizací Roots & Shoots. Rozhodla se pro studium na Anglo-American University v Praze obor Business Administration. V budoucnu by ráda byla podnikatelkou. Také by chtěla založit dobročinnou organizaci na záchranu zvířat a ochranu životního prostředí.   

Pavlína Havránková

Pavlína studium na Open Gate zakončila IB certifikáty z angličtiny, psychologie a biologie a českou maturitou. Rozhodla se pro University of New York in Prague.

Celý profil

Pavlína je držitelkou stříbrného certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award. Vypomáhala v mateřské škole v Babicích a Kolovratech. Čtyři roky aktivě pracovala ve studentské radě. Mezi její koníčky patří florbal, četba, hudba a móda. Rozhodla se pro studium na University of New York in Prague obor Psychology za podpory Nadace The Kellner Family Foundation.

Marie-Magdaléna Kernalová

Marie studium na Open Gate zakončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou. Rozhodla se pro University of Edinburgh ve Velké Británii.

Celý profil

Marie získala stříbrný certifikát The Duke of Edinburgh’s Award. Mezi její koníčky patří hudba a literatura. Rozhodla se pro studium ve Velké Británii na University of Edinburgh obor Medicinal and Biological Chemistry. V budoucnu by ráda pracovala v medicínském výzkumu.

Magdaléna Kolomazníková

Magdaléna studium na Open Gate zakončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodla se pro Durham University ve Velké Británii.

Celý profil

Magdaléna se účastnila The Duke of Edinburgh´s Award, dějepisných a lingvistických olympiád. Získala certifikát CAE. Podílela se na organizaci TEDx@Youth Open Gate School 2018. Několik let vedla výtvarný kroužek a psala články do školního časopisu OG NOTES. Rozhodla se pro studium ve Velké Británii na Durham University obor History.

Vladimír Kuliš

Vladimír studium na Open Gate zakončil IB certifikáty z dějepisu a angličtiny a českou maturitou. Rozhodl se pro Fakultu humanitních studií Karlovy univerzity.

Celý profil

Vladimír se účastnil dějepisné olympiády, byl členem debatního týmu a organizoval OG Filmové festivaly. Získal stříbrný certifikát Mathematical Challenge. Rozhodl se pro studium na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity obor Studium humanitní vzdělanosti. Ve volném čase se věnuje převážně divadelní improvizaci a psaní vlastních textů.

Václav Benedikt Loula

Václav studium na Open Gate zakončil mezinárodní maturitou IB a českou maturitou. Rozhodl se pro University of Warwick ve Velké Británii.

Celý profil

Václav se účastnil debatních soutěží; vyhrál Debatní ligu a byl členem národního debatního týmu. Rovněž se účastnil prestižní esejistické soutěže IPPF a obdržel ocenění za nejlepšího delegáta Studentského summitu v Plzni. Je držitelem zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award. Rozhodl se pro studium ve Velké Británii na University of Warwick obor Philosophy, za laskavé podpory Nadace The Kellner Family Foundation.

Alžběta Novosadová

Alžběta studium na Open Gate zakončila IB certifikáty z angličtiny, ESS a globální politiky a českou maturitou. Rozhodla se pro CEVRO Institut.

Celý profil

Alžběta byla členkou českého národního debatního týmu. Se svým týmem vyhrála českou i anglickou národní debatní ligu. Rozhodla se pro studium na CEVRO Institutu obor Hospodářská politika za podpory Nadace The Kellner Family Foundation. Mezi její koníčky patří jóga, běh, cestování a pečení.

Sára Paštiková

Sára studium na Open Gate zakončila IB certifikátem z angličtiny a českou maturitou. Rozhodla se pro University of Bath ve Velké Británii.

Celý profil

Sára se účastnila debatních soutěží. Je držitelkou stříbrného ertifiátu The Duke of Edinburgh’s Award. Ve volném čase se věnuje sportu a vaření. Rozhodla se pro studium ve Velké Británii na University of Bath obor Business Administration.

Mikuláš Plešák

Mikuláš studium na Open Gate zakončil vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodl se pro Minerva Schools at KGI v USA.

Celý profil

Mikuláš reprezentoval Open Gate v lingvistické olympiádě i soutěži kybernetické bezpečnosti. Účastnil se The Duke of Edinburgh’s Award. Působil jako vedoucí organizačních týmů pro florbalový turnaj OG Cup, OG Filmový festival nebo recitační soutěž Máchův Brooklyn. Rozhodl se pro studium ve Spojených státech na Minerva Schools at KGI (Liberal Arts College). V budoucnu by rád našel uplatnění v oboru IT.

Lucie Poláková

Lucie studium zakončila vynikajícími výsledky v mezinárodní maturitě IB a českou maturitou. Rozhodla se pro University College London ve Velké Británii.

Celý profil

Lucie se účastnila lingvistických olympiád. Je držitelkou zlatého certifikátu The Duke of Edinburgh’s Award a Senior Mathematical Challenge. Podílela se na organizaci TEDx@Youth Open Gate School 2018.  Rozhodla se pro studium ve Velké Británii na University College London obor Information Management for Business za laskavé podpory Nadace The Kellner Family Foundation.

Matěj Šindelář

Matěj studium na Open Gate zakončil IB certifikáty z angličtiny, ekonomie a Theory of Knowledge a českou maturitou. Rozhodl se pro Brunel University London.

Celý profil

Matěj se účastnil výtvarných, fotografických a designérských soutěží. Působil jako mluvčí TEDx@Youth Open Gate School 2018. Rozhodl se pro studium ve Velké Británii na Brunel University London obor Industrial Design and Technology. V budoucnu by rád pracoval jako průmyslový designér nebo profesionální fotograf.

Hana Tyburcová

Hana studium na Open Gate ukončila mezinárodní maturitou IB a českou maturitou. Rozhodla se pro Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno.

Celý profil

Hana se účastnila The Duke of Edinburgh’s Award. Mezi její koníčky patří jezdectví, zvířata a jídlo. Rozhodla se pro studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno obor Veterinary Medicine, za laskavé podpory Nadace The Kellner Family Foundation. V budoucnu by ráda pracovala jako veterinární lékařka na klinice.

Univerzity a vysoké školy, na které byli přijati naši absolventi - výběr

Česká republika

Akcent College

Anglo-American University

CEVRO Institut

Česká zemědělská univerzita v Praze

ČVUT, Elektrotechnická fakulta

ČVUT, Fakulta architektury

ČVUT, Fakulta informačních technologií

ČVUT, Jaderná a fyzikálně-inženýrská fakulta

ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií

ČVUT, Stavební fakulta

ČVUT, Fakulta strojní

Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, General Medicine

Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Prague College

Technická univerzita Liberec

Unicorn College

University of New York in Prague

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská

Vysoká škola chemicko-technologická

Itálie

Bocconi School Milano

Izrael

Tel Aviv University

Nizozemí

Eindhoven University of Technology

Erasmus Universiteit Rotterdam

Fontys University of Applied Sciences

Maastricht University

University of Groningen

Španělsko

European University, Barcelona

Švýcarsko

Ecole hôtelière de Lausanne

Les Roches International School of Hotel Management

Universität Zürich

University of Lucerne

USA

Columbia University

Dartmouth College

Drew University

Lynn University

Mills College

Minerva Schools at KGI

University of Chicago

University of Virginia

Yale University

Velká Británie

Aston University

Bath Spa University

Brunel University London

Coventry University

Durham University

Imperial College London

Lancaster University

London Metropolitan University

London School of Economics and Political Science (LSE)

Newcastle University

The University of Aberdeen

The University of Edinburgh

The University of Manchester

The University of Nottingham

University College London

University of Abertay Dundee

University of Bath

University of Birmingham

University of Brighton

University of Cambridge

University of Chester

University of Dundee

University of Exeter

University of Glasgow

University of Kent

University of Oxford

University of Reading

University of St Andrews

University of Sussex

University of Warwick

University of York

Absolventi nám pomáhají

Open Gate se pro naše absolventy stává trvalým spojencem. Pravidelně se spolu potkávají, radí si a pomáhají. Také se často vrací k nám do školy. Jsou to vždy velmi příjemná setkání. Současným studentům pomáhají s výběrem univerzit, vypráví o svých zkušenostech ze zahraničních studií nebo je inspirují tím, jak pokračují ve své kariéře.

Někteří vedou akademické kluby nebo jiné volnočasové aktivity. Tak jako třeba Michaela Grapenjuková, která založila akademický klub OG Roots & Shoots ve spolupráci s organizací Roots & Shoots, Jane Goodall Institute.