Výuka na základní škole Open Gate

Na základní škole Open Gate předáváme žákům mnohem víc než jenom data a informace. Učíme je postavit se životu a sobě samým čelem. Každé dítě je pro nás člověkem se silnými stránkami a nadáním, které chceme společně  rozvíjet. Se slabinami a nejistotami, které máme společně překonat. Děláme to pečlivě, aby z našich žáků vyrostli sebevědomí, slušní a všestranně vzdělaní lidé.

S žáky pracujeme podle vlastního jedinečného vzdělávacího programu. Částečně vychází z The Primary Years Programme, prvního kroku k mezinárodní maturitě International Baccalaureate. Klade důraz na zvídavost, osobní odpovědnost a objevování souvislostí. Zároveň navazuje na to nejlepší z tradice českého školství.

Na Open Gate jen neučíme. Pomáháme žákům otevírat brány

Brána k poznání

Vedeme žáky k objevování a zkoumání. Chceme, aby si všechny podstatné otázky položili sami a doprovázíme je na cestě k odpovědím. Víme, že každý jde trochu jinou cestou, někdo delší, někdo kratší. Důležité pro nás je všechny dovést k cíli. Proto děti neznámkujeme. Používáme slovní hodnocení. Dokážeme tak mnohem lépe popsat, jak se nám po cestě dařilo, v čem jsme uspěli, co nás zdrželo a co můžeme příště udělat lépe. To děti motivuje k dalšímu hledání, zkoumání a sebevzdělávání.

Brána k životu

Při výuce v souvislostech řešíme skutečné problémy, které trápí děti i celé lidstvo. Naši žáci si můžou věci osahat a zažít je. Ukazujeme jim, že vzdělání je důležité pro lepší život. Zároveň tím u nich probouzíme vztah k naší planetě a ukazujeme jim, že životní prostředí je něco, o co musíme všichni pečovat.

Brána k jazykům

Naše žáky učíme, že jazyk je jeden z nejdůležitějších nástrojů poznání. Vedeme je k tomu, aby uměli především poctivě naslouchat, vnímat a rozumět. Učíme je mluvit a psát přesně, věcně a zdvořile. Samozřejmě zkoumáme i umělecké možnosti vyjadřování. To všechno v češtině i angličtině.  Žáci dennodenně pracují v mezinárodním prostředí, na škole máme zahraniční učitele i návštěvy z cizích krajů. Zároveň ale do hloubky probíráme český jazyk, českou literaturu i reálie, tradice a zvyky.

Brána k sobě

Vzdělání je u nás především způsob sebepoznání. Pomáháme žákům hledat cestu k vlastnímu nadání. Objevit své jedinečné místo ve společnosti. Pochopit, jak se nejlépe učí. Prozkoumat své silné i slabé stránky. Díky tomu mají naši žáci mnohem lepší představu o tom, na co stačí a na čem potřebují pracovat.

Brána k lidem

Vedeme naše žáky k tomu, aby v sobě objevili, co mohou nabídnout druhým. Svým blízkým, spolužákům, zaměstnancům školy a celému světu. Plánujeme s dětmi projekty, které pomáhají – zpíváme a povídáme si se seniory nebo třeba předčítáme ve školkách.

Brána k budoucnosti

Připravujeme naše žáky na to, co je čeká. I když to sami přesně nevíme. Proto jim pomáháme rozvinout vlastní potenciál. Najít své silné stránky. Pochopit sebe sama. To jim může otevřít cestu k vlastní spokojené budoucnosti.