Hemer Lucie

speciální pedagožka pro Pedagogicko-psychologickou poradnu

E-mail: hemer@opengate.cz
Telefon:

Lucie se v Open Gate zabývá speciálně pedagogickou diagnostikou a poradenstvím. Zaměřuje se na práci s dětmi, žáky a studenty se speciálně vzdělávacími potřebami, na poradenskou činnost a metodickou podporu v rámci komplexní péče o tyto klienty. 

Vzdělání

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA, Speciální pedagogika – poradenství

SZZ: Speciální pedagogika, Speciálně pedagogická diagnostika, Speciálně pedagogické poradenství

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA, Speciální pedagogika

SZZ: Logopedie, Etopedie, Pedagogika a psychologie, Speciální pedagogika

Podpora rozvoje komunikačních schopností u dětí v riziku NKS a SPU (200 hodin); Koučovací výcvik  (120 hodin); Studium pro ředitele škol a školských zařízení (100 hodin); Kurz Mentoringu  (80 hodin); Výcvik v Neurosekvenčním modelu vzdělávání (NME), NLP – Neurolingvistické programování; Basic Hypnoterapy, Krizová intervence na školách I,II; Vedení dětské skupiny pro děti s problémových chováním, Komunikace a motivace v kontextu teorie typů (80 hodin) a další

Praxe

Lucie má zkušenosti jak z business prostředí, tak ze školství, kde pracovala na pozici zástupce ředitele školy a vedla školní poradenské pracoviště. Dlouhodobě se věnuje problematice dětí s vývojovou dysfázií a metodické podpoře speciálních pedagogů Středočeského kraje. Působila v projektu Podpory společného vzdělávání v pedagogické praxi jako odborný poradce pro vedení škol a v Projektu IKAP II byla členem odborného týmu. V současné době pracuje na pozici speciálního pedagoga – metodika v PPP SK a ve své soukromé praxi se věnuje převážně koučování jednotlivců i týmů.

Koníčky

Ráda čte, cestuje, baví ji fotografování a relaxuje prací na zahradě.