U závěrečných zkoušek oktaváni opět excelovali

Podobně jako v minulých letech, i ve školním roce 2021/22 skládali studenti posledního ročníku gymnázia českou maturitu i mezinárodní International Baccalaureate (IB). 

V uplynulém školním roce skládalo závěrečné zkoušky 36 našich studentů, a to českou maturitu, mezinárodní maturitu IB nebo různé kombinace těchto zkoušek. Z české maturitní zkoušky si třetina odnesla samé výborné, polovina absolvovala s vyznamenáním. Ve školní profilové části maturity skládali studenti celkem 128 zkoušek, z nich bylo 72 hodnoceno výborně, 38 chvalitebně a 18 dobře.

Mezinárodní maturita IB patří mezi nejnáročnější a nejkomplexnější středoškolské zkoušky na světě. Její prestiž je jednoznačně nejvyšší a její obliba na špičkových školách rok od roku roste. Nabízíme ji studentům už od roku 2009 a ti již tradičně dosahují vynikajících výsledků individuálně i v celkovém průměru.
 
Petra Dobešová, ředitelka školy, okomentovala výsledky absolventů IB ve školním roce 2021/22: „Jsem opravdu hrdá na naše další absolventy programu IB, kteří se připravovali po celou dobu pandemie covid-19, a zkoušky složili s vynikajícími výsledky. Jeden ze studentů se opět může pochlubit maximálním počtem 45 bodů a celkem šest studentů získalo 40 a více bodů.“ Porovnání výsledků studentů Open Gate s absolventy IB po celém světě dokazuje, že opakovaně dosahují nadprůměrných výsledků.

Po prázdninách na vysokou do Irska, Nizozemska, Velké Británie, USA i České republiky
Všichni absolventi Open Gate, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu na vysoké škole, byli přijati. Většina z nich uspěla v přijímacím řízení na univerzitách první volby a teď už vstřebávají nové učivo i zážitky na svých alma mater v zahraničí i v České republice. 

Na podzim zamíří například na tyto univerzity (výběr):

  • University College London
  • University of Edinburgh
  • Columbia University
  • University of California, Berkeley (UCB)
  • Hong Kong University of Science and Technology
  • University of Amsterdam
  • University of Glasgow
  • Maastricht University
  • Trinity College Dublin

V České republice jsou to například lékařské fakulty, dále přírodovědná nebo teologická fakulta UK.