Zápis a přestupy

Základní škola Open Gate  má pět  ročníků, nabízíme takzvaný první stupeň základního vzdělávání. Většina našich žáků se pak uchází o přijetí na osmileté gymnázium Open Gate. Můžou si ale samozřejmě vybrat i jiné osmileté gymnázium nebo přejít na druhý stupeň jiné základní školy.

Hlavní kritéria pro přijetí do Základní školy Open Gate stanovil ředitel ZŠ následující:
1. rodina sdílí pedagogický přístup školy,
2. sourozenec již je žákem ZŠ Open Gate. 

Zápis pro školní rok 2019/2020 proběhne ve dnech 8. - 12. dubna 2019 v ZŠ Open Gate (Na Návsi 5, Babice), přijímat budeme 21 žáků.

Na základě registrace (viz níže) budou zákonní zástupci pozváni v uvedeném týdnu na konkrétní den a čas. Zápis se skládá ze dvou částí: formální a motivační. Při formální části vyplní zákonný zástupce dítěte Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání (Zápisový lístek). Vyplněné údaje zkontroluje odpovědný pracovník školy dle rodného listu dítěte a osobních dokladů zákonného zástupce. Oba doklady si s sebou k zápisu zákonný zástupce přinese. V další motivační části zápisu proběhne rozhovor vedení školy se zákonným zástupcem na téma prvního kritéria pro přijetí do Základní školy Open Gate (sdílení pedagogického přístupu školy). Pokud se se souhlasem zákonného zástupce zápisu zúčastní také dítě, pak bude pedagog v rámci neformálních aktivit orientačně zjišťovat úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Při zápisu nebude dítě podrobováno diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa. Stejně tak znalost anglického jazyka není u zápisu zkoumána. Rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem bude trvat nejvýše 20 minut. Uvedená maximální doba přímé komunikace odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte se soustředit.

Pokud k zápisu přijdou zájemci bez předchozí registrace, bude s nimi domluven volný termín k zápisu, případně budou moci počkat, až proběhnou zápisy s registrovanými uchazeči.

Pokud k nám chcete přihlásit starší dítě než předškoláka, je to možné, ale jen v případě, že se ve 2. až 5. třídě uvolní místo.

Zaregistrujte se už teď a dáme vám včas vědět, jak máte dále postupovat.

Registrační formulář

 • zápis do prvního ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do druhého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do třetího ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do čtvrtého ročníku ZŠ Open Gate
 • přestup do pátého ročníku ZŠ Open Gate
 • 2019/2020
 • 2020/2021
 • 2021 /2022
 • 2022/2023
 • 2023/2024
 • 2024/2025
 • 2025/2026
 • 2026/2027
 • 2027/2028
 • 2028/2029
 • 2029/2030

Budeme rádi, když se za námi mezitím zastavíte na nějakém z našich dnů otevřených dveří. Prohlédnete si školu a můžete se nás na cokoliv zeptat. Pokud se vám nehodí termín, domluvte si s námi návštěvu v jiném termínu. Stačí napsat Markétě Lepičové, vedoucí sekretariátu ZŠ Open Gate, na lepicova@opengate.cz. Případně jí můžete i zavolat na 323 616 460. Ráda vám pomůže.

S pozdravy

tým ZŠ Open Gate