15. školní rok v Open Gate: 294 gymnazistů a 101 žáků základní školy

Jubilejní 15. školní rok zahájilo v Open Gate 294 studentů osmiletého gymnázia a 101 žáků základní školy společně se 108 pedagogy a dalšími zaměstnanci. Stipendium od rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových získalo 95 studentů gymnázia. V jubilejním roce jsou pro žáky připraveny nové učebny, modernizovaný prostor kolejí a vylepšené Poradenské centrum.  Nový je také „OG Buddy Program“, díky kterému se o každého nováčka stará průvodce z řad starších studentů.   

Nové učebny
Díky výrazným přestavbám jsme v areálu Open Gate rozšířili především prostory pro výuku jazyků, robotiku a IT i hudební a výtvarnou výchovu. „Nové prostory nám dovolily doplnit program mezinárodní maturity  o část IB drama and music. Studenti teď mají k dispozici čtyři oddělené učebny pro hudební výchovu a dva velké ateliéry s terasou pro výtvarnou výchovu,“ upřesnila ke změnám Kateřina Kožnarová, ředitelka školy. 

Nový prostor získalo také Poradenské centrum, kde působí již deset profesionálů, kteří poskytují konzultační a poradenské služby studentům i jejich zákonným zástupcům. Rozšířený prostor pro společné setkávání studentů mají i studentské koleje.

Průvodce pro nováčky
Od prvního školního dne má každý nový student na gymnáziu Open Gate svého průvodce z vyššího ročníku. Starší spolužák je pro nováčky pomocníkem při adaptaci v novém prostředí. Pomůže jim rychle se zapojit do běžného života ve škole i na studentské koleji.

Sociální stipendium
Celkem 95 gymnazistů získalo v letošním roce sociální stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation. Jsou to studijně nadaní mladí lidé hlavně z neúplných rodin, 19 studentů žije v pěstounské péči nebo v dětském domově. Od založení gymnázia přidělila rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových sociální stipendium již 340 studentům, z nichž 49 je z dětského domova nebo žije v pěstounské péči. 

Mezinárodní maturita IB v roce 2019
Absolventi gymnázia Open Gate opět výborně skórovali v mezinárodní maturitě International Baccalaureate (IB). Thea Kratochvílová dokonce získala plný počet 45 bodů. Zařadila se tak mezi několik stovek z celkových více než sto tisíc absolventů po celém světě, kteří se mohou pochlubit tímto výjimečným výkonem.  Průměrný výsledek absolventů IB 2018/19 v Open Gate je 38 bodů, i to je výrazně dobré ohodnocení.
  
„Mezinárodní maturita IB mi dala větší volnost ve výběru vlastní specializace. Zároveň je však program IB velmi komplexní a díky tomu jsem si prohloubila znalosti ve všech oborech vědění. Obě tyto skutečnosti, spolu se samostatností, bez které není možná dobrá příprava na absolvování IB, beru jako klíčové pro přijetí na univerzitu a následné studium,”  hodnotí mezinárodní maturitu IB Thea Kratochvílová. Ve studiu bude dále pokračovat na britské University of Cambridge, kde si vybrala obor Ekonomie. Stejně jako na Open Gate získala i pro univerzitní studium stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation

Studenti Open Gate si můžou vybrat i klasickou českou maturitu nebo různé kombinace obou zkoušek. Škola je převážnou část studia připravuje na všechny možnosti, rozhodnout se musí až na začátku posledního ročníku.

Párová výuka na základní škole
Do týmu pedagogů na prvním stupni ZŠ patří již několik let pedagogičtí asistenti. Od nového školního roku jsou v pedagogickém sboru ZŠ Open Gate i pároví učitelé. „Párová výuka napomáhá pestrosti výuky a její ještě důslednější individualizaci,“ doplňuje Kateřina Kožnarová