Básník Paul Delaney navštívil Open Gate

V pondělí 3. února jsme s potěšením přivítali básníka Paula Delaneye na našem Junior Assembly. Jeho chytré a vtipné básně potěšily naše mladší studenty. Úspěch byl o to větší, když je Paul nejen přečetl, ale i zahrál. Nejen básně, ale i jeho osobní příběh o překonávání překážek a cestou za svým snem byl inspirací pro všechny ty, kteří se assembly zúčastnili. Možná, že toto setkání inspiruje někoho z našich mladých básníků, aby udělal to samé!

Díky Paulovi za skvělou návštěvu.