Desatero výuky online

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci a studenti,

připomínáme několik základních bodů pro úspěšné zvládnutí online výuky:

  • učitelé připravují výuku v souladu se stanovenými vzdělávacími plány,
  • studenti mají přístup na internet a plní práci zadanou na ManageBacu,
  • rodiče podporují své děti v aktivním přístupu ke studiu, odevzdávání zadaných úkolů a v komunikaci s jejich učiteli.

Máte-li komplikace s vybavením nebo přístupem na internet, a nemůžete tedy plnit zadané úkoly, prosíme, kontaktujte Janu Schramlovou.