OG Chronicle | červen 2023

V cílové rovince školního roku jsme pro vás připravili třetí letošní vydání anglicky psaných školních novin the Chronicle. Jako vždy si zde každý čtenář najde něco zajímavého pro sebe. K oživení psaného textu přidali studentští fotografové své jarní úlovky. 

Toto vydání je také věnováno Nicolasi Wichertovi, našemu nedávnému absolventovi a dlouholetému přispěvateli do the Chronicle. S velkou lítostí a zármutkem jsme přijali zprávu, že bohužel letos na jaře zemřel. Vzpomínáme na něj jako na skvělého studenta i výborného kamaráda, se kterým jsme se rozhodně nenudili a mohli jsme se na něj vždy spolehnout. 

Přejeme vám, ať zvládnete v pohodě poslední školní týdny a užijete si pěkné léto. Děkujeme vedení školy za celoroční podporu. Největší dík patří samozřejmě vám všem – našim čtenářům.

OG Journalism Club