Open Gate online

Okolnosti nás přiměly z Open Gate dočasně vytvořit školu, kde se se studenty a kolegy nepotkáváme ve třídách, na chodbách ani při společném obědě. Naší spojnicí je teď především obrazovka počítače. Přesto jsme stále v kontaktu, slovem a obrazem, i když se samozřejmě těšíme, až se opět všichni sejdeme ve škole.

Od středy jsme okamžitě spustili online vzdělávání: přes vhodné aplikace sdílíme výukové materiály (knihy, texty, videa, animace, prezentace,…), předáváme instrukce, úkoly, video-lekce, konáme video i audio chaty. Během těchto několika dní jsme vše analyzovali, monitorovali, dolaďovali a doplňovali a jsem připraveni na kompletní distanční výuku a plnění všech stanovených vzdělávacích cílů.

Už léta ve škole používáme platfomu ManageBac, pro spojení se studenty i rodiči, předávání informací a hodnocení. To nám teď naši "transformaci" do on-line prostředí výrazně usnadňuje.