Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

srdečně Vás zdravím tradičním pátečním dopisem. Dovolím si začít tím, co nás všechny v tuto chvíli možná znejišťuje a s čím se potýká celý svět. Všichni netrpělivě čekáme, jaká další opatření proti pandemii Covid vejdou v platnost a co to pro nás bude znamenat. Na Open Gate nám záleží na tom, aby škola mohla plnohodnotně fungovat a abychom udělali vše pro ochranu zdraví dětí, učitelů i Vás, rodičů. V tuto chvíli se připravujeme na různé scénáře, o dalších krocích, které jako škola podnikneme, Vás budeme co nejdříve informovat. Nicméně v tuto chvíli je zřejmé, že na společné akce pro rodiče a děti si bohužel budeme muset nějaký čas počkat.

Právem patří Vašim dětem, mým kolegům a Vám dík za to, že zodpovědně přistupujete k pravidlům, která jsme ve škole zavedli v souvislosti s pandemií Covid. Obdiv si zaslouží především ti nejmenší za to, jak statečně vzdorují neviditelnému protivníkovi v běžném provozu školy a zejména pak v jídelně, kde jsou epidemiologická opatření nejpřísnější.

Ale abyste snad nenabyli dojmu, že virus paralyzoval život ve třídách, chci Vás ujistit, že tomu tak není.

S dětmi se pravidelně setkávám při ranních oázách a vždy je to pro mě výjimečný zážitek. Nejde jen o to, že děti s ohledem na svůj věk skvěle čtou a obsahu textů výborně rozumí. Úžasné je, jak ve svém věku dokáží postihnout smysl příběhů a vidět v nich jejich přesah z hlediska lidských postojů a morálních hodnot. A přesně o tom komplexní školní kurikulum je. Potvrzuje se tak v praxi, že osobnostní rozvoj jde na naší škole plnohodnotně ruku v ruce se získáváním vědomostí a dovedností.

Prvňáčci se pomalu sžívají s novou posilou do jejich týmu dospěláků, asistentem Pavlem. Tento týden pořádně uvolnili ramenní a loketní kloub, k tomu zápěstí a to všemi možnými způsoby. V matematice si již jsou jistí v počítání do šesti. Započítali si s hracími kostkami a postavili mnoho krásných staveb z krychlí i dřívek. Děti mají velikou radost ze čtení prvních vět a těší se na objevování dalších písmenek. Během druhého plavání si užili spoustu legrace s pěnovými žížalami a pořádně vyzkoušeli splývání.

Světoběžníci z druhé třídy v pondělí navštívili místní obecní úřad a popovídali si s paní místostarostkou. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací a vydali se na průzkum Babic. Zajímala je mateřská škola a přilehlé multifunkční sportovní hřiště. Nakonec si společně pohráli na lesním hřišti a „myší dírou“ se vrátili zpět do školy. Na závěr týdne si naplánovali adaptační dvoudenní pobyt v areálu školy. Za sebou již mají ranní přivítání a výlet na rodinnou farmu do Třebusic. Všichni moc děkují Sandře a její rodině za pozvání a úžasnou péči. Jejich první přespání ve škole dopadlo také skvěle. Nezaháleli ani v hodinách angličtiny – zopakovali dny v týdnu a číslovky, pilovali výslovnost a došlo i na poslech skladby S. Prokofjeva.

Třeťáci v rámci předmětu člověk a jeho svět prozkoumali všech pět lidských smyslů a zabrouzdali až do genetiky! I oni se vydali na svou výpravu – svou první BADATELSKOU výpravu. Ve čtvrtek po ranní oáze se vypravili do Stříbrné Skalice k rybníku Hruškov, kde na ně čekal bohatý program. Stříleli na terč, kobrovali, chytali na sádkách, jedli zmrzlinu, užívali slunečného dne i her, řádili na hřišti a těšili se na společnou přespávačku.

Čtvrťáci se pomalu sžívají s enrichmentem. Stejně jako páťáky je v aktuálním školním roce tradičně tímto předmětem provází Petra Kobrová, se kterou letos poprvé spolupracuje Marie Zicháčková. V rámci enrichmentu se děti seznamují se strategiemi řešení úloh tak, aby je zvládly v časovém limitu. Učí se samostatně přistupovat k náročnějším úkolům, budují svou odolnost a schopnost přetavit případný neúspěch v motivaci k dalšímu učení. V tomto týdnu celá parta vytvořila krásný podzimní věnec, při jeho tvoření si všichni odpočinuli po náročné výuce. V rámci přípravy na zářijové opakování navštívili páťáky, kteří jim předvedli prezentace o všech státních symbolech. Při angličtině nezapomněli zasadit do historického kontextu nadcházející státní svátek. Důkladně prozkoumali Českou republiku a nezanedbali ani gramatiku, kdy do detailů probádali přítomný čas prostý.

Páťáci se při angličtině věnovali politice. Zahájili práci na projektu, který povede až k volbě prezidenta třídy. Seznámili se s charakteristickými rysy voleních kampaní a rozebrali komunikační schopnosti známých politiků. Tento týden také měli čtenářskou dílnu s knihou Staré řecké báje a pověsti. Poslouchali aoudiopověst Perseus a vytvářeli mapy Perseových cest. Kromě toho měli za úkol prezentovat státní symboly čtvrťákům, kteří přišli na návštěvu k nim do třídy.

Aktuální situace našemu komunitnímu pojetí úplně nenahrává. V jejím důsledku jsme bohužel museli zrušit mezitřídní akce v uzavřených prostorech, čímž přicházíme o pravidelné morning assemblies. Je to velká škoda, protože ta první byla skvělá a obsahovala přesně ty sociální atributy, které jsem popsal výše. Jsem nesmírně rád, že druháci, třeťáci a čtvrťáci měli alespoň možnost užít si adaptační pobyty. Tým pedagogů pro ně připravil rozmanité aktivity a kolektivní hry, díky kterým se dozajista utužil týmový duch všech zúčastněných tříd.

Ale je celá řada prima činností, kterým se lze věnovat i online. Mezi jinými třeba možnost účasti dětí v matematicko-logické soutěži, která proběhne online ve dnech 1. – 7. 10. 2020. Uzávěrka přihlášek do LOGICKÉ OLYMPIÁDY končí již 30. 9. 2020. Přihlásit se můžete na těchto stránkách. Každý soutěžící se registruje s unikátním emailem, samozřejmě to může být i email rodičů. Jako škola velmi uvítáme účast našich žáků a budeme rádi za poskytnutou zpětnou vazbu. Dětem držím palce a těším se, jak dobře si povedou!

 Vážení rodiče, přátelé školy, přeji Vám pohodový víkend a krásný Den české státnosti.

S přátelským pozdravem,