Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče, vážení přátelé školy,

máme za sebou další týden výuky - plný příběhů, tvoření, bádání, objevů, nových informací a legrace.

Jako nová učitelka našich nejmenších jsem s dětmi teprve začala objevovat různé možnosti a krásy naší školy, když nám zkoumání přerušila distanční výuka. Moc se proto těším, že od příštího týdne se alespoň s prvňáčky a druháčky opět budeme potkávat na živo!

Pustíme se do projektu 10 let školy. Děti se mohou těšit na zábavné úkoly, jenž spojuje magická desítka, a v plánu je i oslava!

A co se dělo tento týden?

Prvňáčci si pořádně započítali. Už se orientují v počtech do devíti, zapisují plány krychlových staveb. V prvouce se dozvěděli, kteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajin a co vlastně dělají na podzim ostatní živočichové. Na svatého Martina si sice nedali ani víno ani husičku, ale seznámili se s legendou o jeho plášti. Už také vědí, co to znamená, když Martin přijede na bílém koni.

Díky půleným hodinám měli možnost i hodně číst. Třeba o maxipsu Fíkovi. Písmenko F je totiž další, které už umí.

Class 1 made some beautiful pictures of poppies in their Art lesson. We talked about Remembrance Day and the meaning behind the flowers. Everyone used a different technique and the results are beautiful! They have also been learning to ask and answer questions about what they can/can’t do and they’ve been having fun coming up with questions to ask the teachers and each other.

Světoběžníci ze druhé třídy finišují v distanční výuce. Teď, když víme, že se ve středu můžeme vrátit do školy, už běžíme z kopce. Bereme to ovšem trochu oklikou přes naše sousední státy a počítáme si u toho do sta. Po cestě se dozvídáme spoustu zajímavých věcí, například co jsou to antonyma, jaké máme druhy vět a jak to tedy je s těmi nadřazenými a podřazenými slovy. Ještě si stihneme zopakovat abecedu a překonat překážku v podobě bílého koně s Martinem v sedle, a už běžíme do cílové rovinky tohoto týdne. Víte, kdy slavíme Světový den vědy a kdo byl Johannes Gutenberg? My to víme! Spěcháme, máme právě rozečtenou knihu, která nás moc baví. Krásný listopad přejí druháci.

This week we finished Unit 3 in Incredible English and we did a big review of all three units. On Monday, we read a book called “Need It or Want It?” where we learned  and talked about the difference between something we need and something we want. We tackled words with -OI in phonics with great success!!! We did “show and tell” with our favorite toys and practiced asking and answering questions too. On Friday 13th we took our spelling test and talked about luck. We looked at pictures and decided if they represent good luck or bad luck. We finished the week with reading and discussing the book “Lucky Ducky”.

U třeťáků nás opět provázela celým týdnem zajímavá témata. Hned v pondělí jsme se ponořili do hlubin matematiky – vymotali se zdárně z pavučin, položili parkety a zopakovali si písemné sčítání. S matematikou jsme se utkali i v úterý, kdy jsme k sčítání přidali i odčítání. Zahráli jsme si též na ilustrátory a vytvořili si dle vlastní fantazie Zahradu, o které si čteme v ranních oázách a jejímž autorem je Jiří Trnka.  V českém jazyce pracujeme se slovními druhy – zejména se slovesy. Už víme, co je to infinitiv a tak nemusíme STÁT na místě. Ve středu jsme slavili společně s Martinem a jeho ořem. Děti vytvořily přání a tak vznikla krásná koláž, kterou jsme tomu našemu Martinovi poslali.  Náš společný projekt s druháky též pokračoval. Seznámili jsme se s vynálezem knihtisku a ve společné části jsme „vytvořili strukturu vlastní knihy“.  Do toho všeho jsme si zaskákali s klokanem – tedy tím matematickým. Věděli jste, že Badík píše knihu? A chcete jí vidět? :-D

Class 3 have been handing in their writing homework – interviews in English. It’s been a lot of fun reading their interviews, which were very creative and interesting. Many children decided to interview their parents, siblings or friends, but we’ve even had one interview with a pair of cats! They are all very well written and I am impressed with the variety of questions the children came up with.

In class 3 this week, we did our usual phonics and had the phonics quiz, which was won by Emily! We also had a very interesting speaking class where we discussed our dream jobs that we would like to do and were interviewed about why we would like those jobs, what you needed to do in those jobs and what would be the most fun part or most difficult part of those jobs.

Ve čtvrté třídě měli naši žáci také velice nabitý online program. V tomto týdnu děti stihly oslavit svátek sv. Martina a pokusily se dopsat legendu. Příběhy byly skvělé! Některé práce najdete na webu školy. Všichni čtvrťáci si také napsali matematicko-logického klokana. A že jim to hopsalo!

Class 4 started the week talking about the different things we do that are healthy or unhealthy. We followed our discussion by reading an outrageously silly book called “Dr. Bugspit”.  We also talked about common English idioms and proverbs relating to health and even translated some Czech ones for Jerry. In Incredible English, We are continuing learning about health problems with a focus on the modal verb should. We pretended to be doctors and patients in our role-play exercise. We finished the week on Friday 13th by talking and reading about common superstitions and why some people are superstitious.

Haló, haló, tento týden v páté třídě proběhly ranní oázy na téma SVOBODA. V pondělí si páťáky vzala na povel Andrea a společně si přečetli moudrá slova Jana Wericha o svobodě a diskutovali o právech dětí. V páteční ranní oáze si pak se Standou pověděli o 17. listopadu a Sametové revoluci. Kromě toho jsme samozřejmě zmínili svátek svatého Martina a tradice a pranostiky s ním spojené. Navíc se páťáci dozvěděli, který válečný konflikt skončil 11. 11. v 11 hodin a proč je pátek 13. považován za nešťastný den. Pokud to nevíte, můžete se některého z páťáků zeptat, určitě Vám rádi odpoví.

Ve čtvrtek k páťákům domů konečně doskákal matematický Klokan a na 60 minut zaměstnal jejich mozkové závity logickými úlohami. Příští týden si společně vyhlásíme tři nejúspěšnější řešitele.

Konec hlášení.

In class 5 this week, we talked about different inventions and discussed which inventions we thought were the most important in our lives and why they made such a big difference. We also learnt about the human digestive system and the parts of the body involved in the digestion process.

Přejeme Vám všem krásné listopadové dny!

Za tým ZŠ OG