Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

je to neuvěřitelné, ale je to tady. Konec prvního pololetí, jehož průběh jsme jen těžko mohli v září předvídat. Žáci nechodí do školy proto, aby byli hodnoceni, ale jsou hodnoceni proto, aby se mohli ve svém učení posouvat. V tomto ohledu je třeba předeslat, že když je učitel přímým svědkem nejenom ovládání a ovládnutí učiva, ale též vzájemných interakcí mezi dětmi, míry jejich spolupráce, budování přátelských vtahů a vazeb, je hodnocení komplexnější.  Jsme moc rádi, že prvňáky a druháky máme ve škole a hodnocení jejich práce, úsilí a zapojení do třídní party se neodvíjí pouze od podání výkonu před monitorem počítačů. S kolegy přijímáme situaci takovou, jaké je, moc se těšíme na návrat všech dětí do školy, neztrácíme víru v to, že to bude brzy a neustále vyhodnocujeme efektivitu distanční výuky. 

Děti si v prvním pololetí vedly opravdu skvěle a věříme, že páťáci dobře zvládnou přijímací zkoušky. A připravují se svědomitě! Abychom jejich přípravu ještě více podpořili, rozhodli jsme se upravit rozvrh tak, aby bylo více času věnováno matematice a českému jazyku. Bližší informace k úpravám obdržíte v neděli od Standy. Všichni učitelé budou i nadále využívat možnost individuálně se setkávat se svými žáky.

Když jsem viděl, kolik času mí kolegové věnují hodnocení našich dětí a s jakým zápalem spolu diskutují a do detailu vše probírají, opět jsem se utvrdil v tom, že vztah mezi učitelem a žákem je na naší škole opravdu výjimečný. Přeji dětem, aby hodnocení pro ně bylo přítelem na cestě za poznáním světa a sebe samých, aby i v této náročné době neztrácely radost z toho, že jsou součástí naší školy, radovaly se z každodenního učení a objevování nových věcí. A jestliže se někomu některé věci nepodařily, není namístě zoufat, protože Na konci vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec. (Lennon)

1. třída

Prvňáčci si čekání na první vysvědčení tento týden krátili stavbou města. V úterý si vyrobil každý svůj dům, někteří odvážlivci se pustili i do hradu. Ve středu celá parta společně postavila město. Zvládli to úplně hravě! Ve čtvrtek konečně přišel den D! Jak jim to slíbil "kluk z plakátu", za dobré vysvědčení dostali i knihu.

This week class 1 worked very hard on their speaking. They were able to meet a new additional to our class-Norton the parrot! Everyone did an excellent job introducing themselves to Norton by telling him their name and age. We finished off the week by getting our very first report cards! Congratulations everyone!

2. třída

Poslední týden prvního pololetí nám opět přálo počasí a celý areál OG pokryla sněhová peřina. Pohybu na zdravém vzduchu měli tedy druháci dostatek. Díky tomu jim to i báječně „pálilo“ a všechno učivo zvládali ukázkově. Tento týden jsme hlavně hodnotili a sebehodnotili naše pokroky a úspěchy. A že jich bylo! Také jsme hráli špejlové divadlo na jevištích, která si děti samy navrhly i vyrobily. I v tomto týdnu jsme ještě zůstali u protinožců a trochu více se podívali do historie tohoto kontinentu. Představili jsme si Aboridžince – původní obyvatele Austrálie, vyprávěli si o kapitánovi Jamesi Cookovi a vysvětlili si, co byla zlatá horečka. Ve čtvrtek SVĚTOBĚŽNÍCI dostali vysvědčení za 1. pololetí. Jsem na všechny moc pyšná, protože pokrok, který za ten půlrok udělali, byl obrovský! SašaJ.

This week Class 2 learned all about aboriginal art in Australia. We even created our own Australian aboriginal inspired art. We also introduced Word Work and took some time to work on our spelling words using magnets, beads and crosswords.  Finally, we learned some new food vocabulary words. Now we can easily describe what we do and don’t like to eat!

3. třída

I badatelé z třetí třídy napjatě očekávali svá vysvědčení. Prokázali, že zelený smaragd žákům třetí třídy právem náleží. Smaragd je kámen inspirace a nekonečné trpělivosti. Dává životu vyrovnanost. Přináší také přátelství. Krystal smaragdu zajišťuje tělesnou, citovou a duševní rovnováhu. Povzbuzuje a posiluje při překonávání nezdarů. Je to kámen regenerace a uzdravení, který umí léčit negativní city. Zvyšuje schopnost užívat si života plnými doušky. Je to kámen moudrosti, přináší pravdu a bystrý úsudek. Pomáhá k výřečnosti při projevech vlastních názorů. Mimořádně podporuje dosažení vzájemného porozumění ve skupině, podporuje spolupráci členů skupiny. A všechny tyto své vlastnosti nám do třídy přinesl! Když se ohlédnu zpět, opravdu se neubráním pýše, která snad nepřinese nikomu z nás pád! Velmi pilně jsme celé pololetí pracovali a přes ztížené podmínky jsme se naučili spoustu nového! Milí třeťáci, opravdu z vás mám velikou radost a těším se na vše, co v příštím pololetí zažijeme – snad i více ve škole pospolu!

Marie, Andrejka a Martin.

This week we continued learning about wild animals. We learned about the cutest and tiniest animals in the world. Did you know that the world’s smallest frog is only as big as a housefly? We continued working on Incredible English and learned a lot about iguanas and chameleons. We now know enough about reptiles to rival any herpetologist!

4. třída

Čtvrťáci vzpomínali na první pololetí

Před virtuálním rozdáváním vysvědčeni čtvrťáci vzpomínali, co vše zažili i v tom krátkém čase, který ve škole mohli být. Těší nás hlavně zážitky s kamarády a adaptační kurz, který by prý mohl být každý týden. Čtvrťákům i učitelům přeji brzké shledání, potřebujeme to jako sůl.

Class 4 continued studying about Ancient Egypt in Incredible English. This week we learned about how religion was important to Ancient Egyptians, and we got familiar with some of the more important deities. In Speaking class, we created our own Egyptian gods and gave them names that we wrote in hieroglyphics. It was fun translating the names into English and talking about them. We also talked about how we receive our daily news and discussed the advantages and disadvantages of each news source, if it can be trusted, and why it is important to know what is happening around the world.

5. třída

V pondělní ranní oáze si páťáci četli povídku od Miloše Macourka s názvem Žirafa. Možná ji znáte – mladá žirafa dostala i přes veškerou snahu na vysvědčení pětku z tělocviku, protože neuměla kotrmelec. Společně s páťáky jsme se nad jejím obsahem zamýšleli a povídali jsme si o tom, že ne vše se nám musí vždy dařit, že je důležité na svých nedostatcích pracovat, že vlohy zkrátka nepřelstíte. A také o tom, jak je důležitá podpora rodičů. Děkuji páťákům za jejich snahu, rodičům za podporu a těším se na spolupráci v pololetí následujícím.

In class 5 this week, we continued work on our statistics and probability project, which included a presentation from Sam and Kryštof on making charts and graphs. The presentation was very interesting and their charts and graphs were simple to create, effective and very professional!

Těšíme se na Vás ve druhém pololetí, vykopáváme prvního února.

S pozdravem