Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

„Pozor, pozor! Důležité hlášení! Nastala nám zima a uhodily mrazy. Železné zábradlí před naší školou bývá příčinou úrazů. Kovové předměty se vlivem mrazu stávají lepkavými a je nebezpečné na takové předměty sahat nebo je dokonce olizovat…“

Na úvod pátečního dopisu jsem si vypůjčil již zlidovělé hlášení pana ředitele z filmu Obecná škola. Od pondělka mám totiž neodbytný pocit, že musí každou chvíli zaznít i z našeho školního rozhlasu. Nedivil bych se ani tomu, kdybych zde  spatřil sáně tažené Varelem Frištenským, neboť areál Open Gate doslova sevřely kruté arktické mrazy a vypadá to zde jako na severním pólu. Od pondělí se zde pohybuje těžká technika s radlicemi a sněžné frézy jedou naplno. Kromě toho se zvýšila poptávka po běžkách, bobech, startovacích kabelech a nemrznoucí směsi. Sníh samozřejmě způsobil jisté komplikace všem přespolním kantorům i dojíždějícím dětem, ale pohled na ladovskou zimu v Ladově kraji za to opravdu stojí. Nejvíce sněhovou nadílku uvítali naši nejmenší žáci - prvňáci a druháci, kteří každou volnou chvíli věnují sněhovým radovánkám.  Jistě jste však zvědaví, co se v uplynulém týdnu v jednotlivých třídách odehrálo, zde máte podrobný přehled.

Prvňáčci si tento týden zahráli na jeskyňky a na Smolíčka. Také pořádně prozkoumali různé verze pohádky O červené Karkulce. Věnovali se počítání hadů a jezdili autobusem. Spočítat cestující už je pro ně hračka. Týden ukončili masopustním projektem s karnevalem.

Class 1 had a full week of learning. We started the week writing the names of family members and playing a memory game using our newly written words. We also did lots of reading and focused on when to use f and ff. Finally, we made some masks to get ready for Masopust and played some new games to celebrate.

Únor bílý – pole sílí. A dostatek sil měli i naši druháci. Od pondělí společně pracovali na stavbě iglú a užili si u toho spoustu legrace. Na svých cestách po asijském kontinentu četli, psali a řešili matematické úlohy. S dědou Lesoněm počítali zvířátka a zvládli napsat dopis kamarádovi. Navštívili knihovnu OG a vybrali si knihu s dětským hrdinou, kterou budou číst v dílnách čtení, které mají každý týden.

Class 2 had a busy week. We began the week by creating a restaurant menu in groups. Then we practised using our phrases "Do you like…? Yes, I like….and No I, don't like….in a role play. We also learned all about the Lunar New Year and created lanterns, oxen, and even Chinese characters! Finally we learned all about our sense of hearing with some exciting challenges. 

Badatelé z třetí třídy mají za sebou opět zážitků plný týden. Představte si, že už umí další píseň o vyjmenovaných slovech, spočítají nespočítatelné a plní nejednu výzvu! Sochají ze sněhu, vyrábí přání a bádají společně s doktorkou Kyslíkovou a docentem Dusíkem v živé i neživé přírodě. V hlavní roli pokusů byla voda. Už ví, že má tři skupenství a všechna důkladně probádali. Badík má nejradší pevné skupenství, protože je prý s ním největší zábava – víte proč?

Class 3 started off the week getting acquainted with the American/Canadian holiday of Groundhog Day which falls on February 2nd each year. Did you know a groundhog has many nicknames including whistle pig or woodchuck? We also proudly started Unit 5 in Incredible English. We practiced how to ask for the price of common supermarket items and what kind of currency is used in the UK. We finished the week with discussing healthy and unhealthy food and learning which of our favorite foods have the most sugar.

In class 3 with Luke, we did an online wellness, health and mindfulness activity to help us during online learning and quarantine. We created some lovely plans that we can hang up a home to help us stay well and healthy!

Do pomyslného křesla pro hosta u čtvrťáků usedla známá paní meteoroložka Dagmar Honsová, která dětem poutavě vyprávěla o podnebí a počasí. Věnovali se jak České republice, tak i světu a zabrousili do všech podnebných pásů. Velmi zajímavá část byla o klimatických změnách a samozřejmě také všetečné dotazy čtvrťáků.

This week class 4 presented their headlines and current events stories in speaking class. There is so much happening in the world! We continued our work in Incredible English by reading more about aquariums and learning what a leaflet is. Our grammar focus continues to be irregular verbs and the past simple tense. We did lessons in phonics and finished the week with PET preparation.

Páťáci si četli o masopustu a lidových tradicích s ním spojených, prohlubovali učivo o přídavných jménech a učili se převádět jednotky obsahu. Kromě toho pátrali po životopisech a dílech hudebních skladatelů klasické hudby.

In class 5 this week, we learnt about animal rescue sentences and adopting wildlife animals to help support them. Some of the animals can be adopted but not taken home, though quite a few class 5 students said they would like a pet badger running around at home!

Více už se toho do pátečního dopisu nevejde. Přejeme Vám hezký konec masopustního období, užijte si zimních sportů a všem hlavně pevné zdraví!