Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé Vaší – naší základní školy,

tento týden byl ve znamení zábavy Z-Á-B-A-V-Y. Ve čtvrtek proběhlo v divadle školní kolo Spelling Bee, kde 20 nejlepších hláskařů soutěžilo o postupová místa do District Spelling Bee, které proběhne příští pátek na Sunny Canadian International School. Byla to akce zábavná, napínavá a vzrušující. Pro některé bylo samozřejmě zklamáním, že nepostoupili dál, ale nutno poznamenat, že všichni soutěžící i fandící byli famózní. Během šesti kol Spell-off proběhla celá řada emocí. Na konci zůstalo 5 hrdinů – Mia, Zoya, Kačka, Arinka a David. Gratulujeme jim ke skvělým výkonům a přejeme hodně štěstí při klání v okresním kole. Speciální pochvala patří Amálce a Adélce, které nepostoupily, ale ve skvělé náladě fandily ostatním spolužákům a slíbily, že budou pilně studovat, aby se příští rok opět vrátily na scénu. Takový je duch naší základní školy. Rád u našich studentů vidím, že i po porážce prokazují skvělé sportovní chování, čest a odolnost, že se dokáží odrazit, aby znovu prokázali své schopnosti. Už teď se nemůžu dočkat, co přinese příští rok. Velké poděkování patří také našim pomocným včelkám z první třídy, které každé kolo uvedly povzbudivými slovy. Vyrobily i originální odznaky, které zdobily košile všech našich soutěžících.

Jaro je definitivně tu. Stále je ještě docela chladno, tak se, prosím, ujistěte, že děti mají ve škole vhodné oblečení. Brzy nastanou dny, kdy odhodíme kabáty a klobouky a oblékneme si lehké bundy, zatím však slunce pouze nabírá na své intenzitě. Jsem si jistý, že již brzy budeme trávit více času venkovními aktivitami a bude to pro nás všechny vítaná změna.

Od pondělí již není povinné mít ve vnitřních prostorách zakrytá ústa rouškou či respirátorem, těšíme se tedy, že i Vás budeme vídat na chodbách školy v celé své kráse. Tato povinnost se ruší i ve školní jídelně. Užijte si krásný víkend plný zábavy, pevného zdraví, zářícího sluníčka a zážitků, na které budete s rodinou a přáteli vzpomínat.

Nyní se pojďme podívat na to, co se dělo v jednotlivých třídách tento sluncem prozářený týden:

1. třída:

Tento týden se věnujeme hospodářským zvířatům. Jaký nám přináší užitek? Čím se živí? Jakou zajímavost jsme zjistili? To vše se můžete dozvědět v naší třídní encyklopedii. V úterý za námi přišel na oázu společně s Bárou z poradenského centra také Ferda se svou mouchou - emocí jménem DŮVĚRA. Důvěra není samozřejmost a získat jí je složité. Musíme si ji zasloužit a pečovat o ni. Podmínkou takového vztahu je respekt a úcta. A právě takový vztah měl náš kamarád Ferda se svými rodiči. Proto se jim nebál svěřit ani s velkým problémem. Oni jeho důvěru nezklamali a pomohli mu. A právě takový vztah důvěry se snažíme mít navzájem mezi sebou v první třídě.
Hodně nás bavilo kreslit cedulky pro soutěžící Spelling Bee a účastnit se ve čtvrtek soutěže jako uvádějící.
Za tým první třídy Bára Beharová

In class 1 this week, we continued working with our brand new Incredible English book! We met some of the characters like Flo, Titch and Mr. Fixit and we also drew lovely pictures of our school bags. On Thursday we prepared badges for the Spelling Bee and we did a wonderful job introducing the different rounds.

2. třída:

V tomto týdnu jsme společně oslavili mezinárodní den žen a pro naše blízké jsme vyrobili papírovou kytici. Zaměřili jsme se na základy hudební teorie. Pro většinu z nás to byla hračka, protože hrajeme na různé hudební nástroje. Nakreslit proto houslový klíč byla úplná hračka. V matematice jsme protrénovali násobení a zvládli jsme ho použít i na početních vizitkách. Ve středu k nám přišel na oázu s Bárou z poradenského centra také náš kamarád Ferda se svými mouchami, emocemi. Příběh byl o další mouše DŮVĚŘE. Jak velkou důvěru potřebujeme mít, abychom se svěřili i s něčím co nás trápí a za co se třeba i stydíme? Máme někoho, kdo nás obejme, ať se děje co se děje? Takovou, jakou našel i náš kamarád Ferda? Vzpomínali jsme společně na věci, které jsou naším tajemstvím a ví o nich jen maminka s tatínkem, nebo bratr či sestra – lidé nám nejdůležitější. A je moc dobře, že takové lidi kolem sebe máme. Už se těšíme na další týden.
Vaši druháci

On Friday, we had lots of phonics fun with Luke. We learnt about the OR sound and learnt some interesting new words too. We compared it with our recent phonic, AR to make sure we remembered that, and could tell the difference between the two sounds! We also had great fun at the Spelling Bee and really enjoyed supporting some of our classmates!

3. třída:

Náramně jsme si tento týden užili sluníčka a venkovních aktivit. Kdykoliv byla chvilka, šli jsme ven – učit se i hrát. Hned v pondělí jsme navštívili knihovnu a proběhlo zde třídní kolo recitační soutěže „Jsme rádi na světě“. Pyšně musíme konstatovat, že třeťáci předčili všechna naše očekávání a jejich výkony byly úžasné. Společně jsme vybrali tři postoupivší do školního kola a budeme jim držet palce. V týdnu jsme oslavili dvoje narozeniny, zahráli si rugby i fotbal, pracovali ve dvojicích, skupinách i samostatně. Napsali jsme si pidiopáčka a zkoumali jsme soustavy lidského těla. Počítali jsme s klokanem a stavěli krychlové stavby. V ICT s Maruškou a Sašenkou vytvářeli zvěromágové powerpointové prezentace a s Martinem a Andrejkou dělali hokusy – pokusy v rámci pravidelných úterních bloků.
V pátek jsme si povídali s Bárou z poradenského centra o emocích a o našich pocitech. Jak se máme, z čeho máme radost, co se nám daří a taky o tom, co nás právě trápí. Radovali jsme se ze svědectví lidské solidarity a z toho, jak se rychle šíří dobré myšlenky a nápady. Na závěr jsme popřáli Ukrajině a nám všem hodně sil.
Bylo nám spolu fajn. Krásný březen přejí třeťáci, Saša a Sašenka.

These Animorphs tried their hand in the English kitchen this week, thinking up their favorite dishes and trying to write out the recipe for all to enjoy. We wrote the ingredients, the steps of how to make it and even drew some pictures of the finished project. Next week they will present to the class their dish and teach everyone something special from one kitchen to another.

4. třída:

Ani čtvrťáci tento týden nezaháleli. V ranních oázách jsme si četli o spoustě zajímavých žen z různých oborů a symbolicky s nimi oslavili Mezinárodní den žen. V matematice jsme přišli na kloub nejedné složité úloze a v češtině jsme opakovali na čtvrteční pidiopáčko. V rámci volitelného předmětu jsme navštívili školní knihovnu a i mimo přestávky jsme hodně času trávili i venku. Ve čtvrtek si čtvrťáci na oáze s Martinem a s Bárou z poradenského centra povídali o příběhu „Tři laňky“ z knihy Tomáše Špidlíka „Profesor Ulipispirus a jiné pohádky.“ Příběh vypráví o tom, jak je důležité umět rozpoznávat dobré a špatné myšlenky. Těm špatným se vyhýbat a těmi dobrými se živit. Dobrá myšlenka nás povzbuzuje k dobrým věcem a dodává nám sílu i v těžkých situacích. Společně jsme uvažovali nad silnou myšlenkou v textu ukrajinské hymny a na závěr nechali po kruhu kolovat světélko a poslali přání všem dobrým lidem na světě a zvláště na Ukrajině.
I čtvrťáci mají své zástupce ve Spelling Bee – držíme jim palce na příští týden! V pátek jsme se společně pustili do Einsteinovy hádanky a jsme napnutí, jak to celé dopadne a kdo že je tedy majitelem rybičky! J
Slunce nejen na obloze – ale též v duši!
Vaši čtvrťáci, Marie, Andrejka a Martin.

In class 4 this week, we created our own Cartouches. Cartouches are visual representations of Egyptian hieroglyphs to show the name of a royal person, sort of like a family crest. They came up with some very interesting names and ideas! We also learnt about how plurals can work in different ways in English and we learnt about the different types of words that we use. (LR)

5. třída:

Páťáci pomáhají 
V pondělí jsme si s Bárou z poradenského centra na ranní oáze povídali a přemýšleli o Ukrajině. Navzájem jsme se svěřovali se svými pocity a předávali si zprávy a informace. Zjistili jsme například, že text ukrajinské hymny z roku 1862 vypadá, jako by byl složen minulý týden. Posuďte sami, „Ještě neumřela Ukrajiny ani sláva, ani svoboda. Ještě se na nás, bratři Ukrajinci, osud usměje. Zhynou nepřátelé naši, jako rosa na slunci. Začneme konečně vládnout v naší zemi. Duši, tělo obětujeme za naši svobodu. Ukážeme, že jsme bratři z ukrajinského rodu.“ Uvědomili jsme si, jak si jsou všichni lidé na světě podobní a že je daleko víc věcí, které nás spojují, než těch, které nás rozdělují. Máme touhu po spravedlnosti, svobodě, šťastné rodině. Milujeme hudbu, sport a smích.
V tomto týdnu jsme společně s páťáky naplánovali třídní projekt na pomoc Ukrajině. Rozhodli jsme se, že uspořádáme v průběhu března a dubna tři akce – prodej placek s názvem Srdce pro Ukrajinu, sportovní odpoledne s názvem Zasportuj si pro Ukrajinu a také OG Benefiční show. V pondělí 14. 3. si budete moci zakoupit během ranní a odpolední družiny placku a podpořit tak lidi postižené válkou. Ostatní akce Vám představíme v dalších týdnech. Kromě toho jsme poznávali druhy úhlů a učili jsme se pracovat s úhloměrem, písemně jsme dělili a v českém jazyce jsme skloňovali osobní zájmena. 

In class 5 this week, we went futuristic, learning about the difference between WILL and GOING TO for the future in English. We also did some great practice for PET. We finalized our surveys for the Statistics and Probability project and have started sending them out to the survey groups. We are looking forward to seeing if our expectations are correct! (LR)

Za tým základní školy