Hajdučíková - Šmídová Kateřina

učitelka na ZŠ

E-mail: hajducikova@opengate.cz
Telefon: +420 607 279 407

Kateřina vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze, obor vychovatelství. Od dětství navštěvovala skautský oddíl a později se stala praktikantkou. Již na střední škole se věnovala hendikepovaným dětem. Po maturitě nastoupila jako vychovatelka na ZŠ Londýnská na Praze 2, kde dostala příležitost učit na I. i II. stupni. Dálkově si dodělala vzdělání na Masarykově univerzitě v Brně. Práce s dětmi jí naplňuje a stále velice baví. Ráda hledá nové výzvy.

Vzdělání

1991-1994 Střední pedagogická škola a gymnázium, Evropská 33, Praha 6 Obor – vychovatelství Při studiu praxe: Jedličkův ústav, Modrý klíč, Duha – práce s tělesně a mentálně postiženými

2005-2010 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, obor – učitelství I. stupně

Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT
Seminář Comenia Script – Lencová
Formativní hodnocení 1, 2 – Mgr. Jiřina Majerová
Matematická prostředí v metodě Hejného (prostředí, která otevírají svět matematiky v 1. ročníku, koncepce 1. ročníku) – Kloboučková
Typologie MBTI – sebepoznání a spolupráce v týmu – Mgr. Jiřina Majerová
Typologie MBTI – individualizace výchovy, výuky a učení žáků
Typologie MBTI – komunikační styly, stress a seberozvoj
Sebepoznání četbou, tancem a tvorbou
Feuernsteinova metoda instrumentálního obohacování 
Komunikace s rodiči a dětmi · Využití asertivních technik ve třídě
MISA – masáže do škol
Program Kočičí zahrada
A mnoho dalších: animace, floristika, kaligrafie, grafologie, hygiena hlasu…

Praxe

Po ukončení studia na střední škole nastoupila Kateřina na ZŠ Londýnská v Praze jako vychovatelka. Po několika letech se stala třídní učitelkou na I. stupni a následně garantem ročníku. Vedla kroužky keramiky, kytary, arteterapie, interaktivního umění. Po poslední mateřské dovolené nastoupila jako učitelka I. stupně na FZŠ prof. O. Chlupa v Praze. I zde vedla kroužky arteterapie, animace, a FIE. Má praxi s tělesně i mentálně postiženými dětmi jako dobrovolnice.

Koníčky

Ve volném čase se věnuje své rodině. Má doma skoro zoo – dva pejsky, agamu, myšky a zakrslé králíky. Má ráda hudbu, divadlo, kvalitní filmy.