Pangrácová Martina

noční vychovatelka

E-mail: pangracova@opengate.cz
Telefon: +420 776 888 380

Martina kromě dosaženého vysokoškolského vzdělání v oboru vychovatelství absolvovala řadu vzdělávacích kurů: Zážitkový kurz první pomoci, Respektovat a být respektován, Komunikace oprávněných požadavků, Emoce a empatická reakce. Působí také jako vychovatelka na dětských příměstských táborech a vede kurzy keramiky pro děti. V Open Gate je od roku 2018.

Vzdělání

2014 – 2016, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Vychovatelství

Praxe

V letech 1987 – 1993 byla Martina lektorkou v Obvodním kulturním domě hl. města Prahy. Mezi roky 2006 – 2013 působila jako dětská chůva. Poté, až do roku 2018, zastávala pozici vedoucí vychovatelky na ZŠ Purkrabka.

Koníčky

Martina svůj volný čas nejraději tráví s rodinou a dětmi. Ráda zpracovává různé oděvní materiály, věnuje se keramice, fotografování a procházkám přírodou.