Pangrácová Martina

noční vychovatelka

E-mail: pangracova@opengate.cz
Telefon: +420 776 888 380

Martina kromě dosaženého vysokoškolského vzdělání v oboru vychovatelství absolvovala řadu vzdělávacích kurů: Zážitkový kurz první pomoci, Respektovat a být respektován, Komunikace oprávněných požadavků, Emoce a empatická reakce. Působí také jako vychovatelka na dětských příměstských táborech a vede kurzy keramiky pro děti. V Open Gate je od roku 2018.

Vzdělání

2014-2016 | Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Vychovatelství

Praxe

V letech 1987-1993 byla Martina lektorkou v Obvodním kulturním domě hl. města Prahy. Mezi roky 2006 až 2013 působila jako dětská chůva. Poté, až do roku 2018, zastávala pozici vedoucí vychovatelky na ZŠ Purkrabka.

Koníčky

Martina svůj volný čas nejraději tráví s rodinou a dětmi. Ráda zpracovává různé oděvní materiály, věnuje se keramice, fotografování a procházkám přírodou.