2D tvary v 1.třídě

Hledali příklady kolem sebe a zapisovali je do tabulky. Pracovali v týmu a společně i prezentovali. Někteří studenti se již pustili i do 3D tvarů. Na závěr hodiny vytvářeli z tvarů barevné kompozice, které během týdne ještě dotvoří.