​4 + 4 dny v pohybu

I letos jsme se se sextou a studenty IB Art vypravili na festival současného umění 4 + 4 dny v pohybu. Tento festival je specifický v tom, že využívá prázdných prostorů v objektech v centru Prahy, které záhy čeká rekonstrukce. Ústřední téma festivalu se potom volí podle toho, k čemu byl objekt původně určen. Letos se festival konal v radničních domech, kde dříve sídlil úřad. Od toho se odvinul název přehlídky současného umění - Nezávislý výzkum subjektivity.

Workshop, kterého jsme se zúčastnili, se dotýkal tématu „hranice“, jež je rovněž zadáním letošního ročníku výtvarné soutěže „Máš umělecké střevo?“. Pojetí hranic jsem hledali v instalacích i v jednotlivých dílech expozice. Na základě toho jsme načrtli myšlenkovou mapu.

Se studenty se shodujeme na tom, že letos byl festival, co se výstavy týče, o něco slabší než loni, přesto se našlo pár děl a instalací, které nám přišly povedené, například instalace Mileny Resslové, Krištofa Kintery a videa Adély Matasové.

Fotografie si prohlédněte zde.

Petra Pětiletá