Active Students

Poradenské centrum minulý týden představilo nový program pro studenty nazvaný Active Students. Tento program má za cíl představit aktivity, jako jsou stáže, dobrovolnická činnost a mimoškolní akce, díky nimž mohou studenti získat cenné zkušenosti, naučit se nové dovednosti a současně zvýšit atraktivitu svého životopisu během přijímacího procesu na univerzity v České republice i v zahraničí. Velkou výhodou tohoto programu je navíc to, že se jedná o tzv. peer mentoring program, tj. studenti si sami připraví prezentaci o svých aktivitách a zkušenostech, které by rádi se svými vrstevníky a mladšími studenty sdíleli. S pomocí poradenského centra, které podporuje přípravnou část programu a zajišťuje zpětnou vazbu studentům, pak probíhají samotné online prezentace. Kromě sdílení zkušeností je rovněž velmi důležité samotné prezentování.  Dobrovolníci z řad studentů si procvičí své prezentační a organizační dovednosti, získají sebejistotu a navíc předvedou i schopnost vést debatu během 45minutového bloku.

První schůzka proběhla minulý čtvrtek s Mili Mackovou a týkala se její stáže u Microsoftu, zkušenosti s programem Erasmus Youth, Prague Shakespeare i dobrovolnické aktivity Nové Háro. Tento čtvrtek by nám Mili měla sdělit detailnější informace o přihlašovacím procesu, o tom, jak poslat přihlášku, která bude mít velkou šanci na úspěch, a další informace.

Těšíme se opět na viděnou a na slyšenou na MS Teams.