Adaptační pobyt ZŠ zahájen!!!

Žáci druhé až páté třídy se dnes ráno vydali do světa. Cesta byla daleká, ale poměrně rychle nám utekla. Po výborném obědě jsme se tak tak ubytovali a už na nás čekaly naše průvodkyně. Prošli jsme si celý areál a seznámili se s aktivitami, které na náš v průběhu pobytu čekají a vrhli jsme se na program. Někteří horolezí, jiní si zkouší tajemné prolézačky a la stopa Xapatanu... 

Všechny vás moc zdravíme, brzy opět podáme zprávu!