Akademické stipendium pro žáky 5. ročníku ZŠ

Od školního roku 2020/2021 udělujeme také akademické stipendium určené studentům 5. ročníku ZŠ Open Gate, kteří úspěšně vykonali přijímací řízení na osmileté gymnázium Open Gate a chtějí nastoupit v následujícím roce do primy na gymnázium Open Gate.

Informace k nově udíleným akdemickým stipendiím pro žáky 5. ročníku ZŠ, i k akademickým a sociálním stipendiím pro gymnázium najdete v sekci Stipendia. Zde se dočtete i pro koho jsou jednotlivá stipendia určena a jak podat žádost.