Bacilů se nebojíme!

Celý týden se druháci věnovali prevenci nemocí. Dozvěděli se o rozdílech mezi viry a bakteriemi.

V rámci výtvarné výchovy si vytvořili vlastního bacila. Všechny bacily jsou vystavené na naší nástěnce spolu s projekty na toto téma.