​Boj o život

V úterý nás opět navštívili dva sympatičtí záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, kteří oprášili naše znalosti z kurzu první pomoci. Po prvotním zklamání dívek, že mezi nimi není v OG již legendární záchranář pan Oliva, jsme se vydali bojovat o cizí život, naštěstí jen nanečisto.

Rozdělili jsme se do dvojic a s patnáctiminutovými rozestupy jsme se vydávali k prvnímu stanovišti. Tam na nás čekala figurantka, která se před námi téměř beze slova skácela k zemi, a my jsme museli okamžitě zareagovat: zkontrolovat jí dech, a když nedýchala, provádět resuscitaci do příjezdu imaginární záchranky, tedy přibližně 10 minut.

Po úspěšném splnění tohoto úkolu jsme se odebrali k druhému stanovišti, kde polehávaly dvě dívky, které se vybouraly na kole. Jedna měla obrovskou díru do nohy, ze které stříkala pro někoho až příliš realistická krev, a druhá měla hlubokou krvavou ránu v dlani. První dvojice, nedbajíc urputného řevu zraněné, přivázala figurantčinu nohu ke kolu, další jí do rány chtěla strčit mobilní telefon a třetí zareagovala až po několika kritických momentech, kdy se studentky jakoby schovávaly za lékárničku. Figurantka s masivním krvácením z dolní končetiny žádné z našich dvojic nepřežila a figurantku s vážně poraněnou rukou pro jistotu všichni přehlédli…

Odpoledne jsme si prošli správné řešení obou situací i mnoha dalších, s nimiž se můžeme v našem životě setkat. Nejvíce jsme se dozvěděli o záchraně člověka uštknutého hadem (kvůli přemnoženým kobrám v Babicích) a jen tak pro jistotu jsme se snažili vypočítat, jak dlouho má pilot na to nalistovat postup při pádu letadla, než se letadlo roztříští o zem, pokud padá z výšky 10 km.

Jelikož sextu za dva týdny čeká vodácký kurz, zaměřili se naši záchranáři ještě na správné jednání v život ohrožujících situacích na vodě. Doufáme však, že naučené dovednosti nebudeme muset použít, a pro jistotu jsme si do mobilu stáhli velmi užitečnou aplikaci Záchranka. Těšíme se, že záchranáři zavítají do naší školy znovu, tedy v rámci kurzu první pomoci.

Laura Říhová a Suren Škardová