Brána do světa: rozhovor s ředitelkou gymnázia Open Gate Petrou Dobešovou pro Reflex

Gymnázium Open Gate v Babicích u Prahy je na první pohled neobvyklá škola. V jejím působivém areálu najdete i bazén, studenti zde můžou bydlet, do hodin nosí uniformy a povětšině pak odcházejí do zahraničí na věhlasné univerzity. Čím vším se škola odlišuje a proč klade velký důraz na dobročinné projekty? Časopis Reflex se zeptal ředitelky gymnázia Open Gate Petry Dobešové.

Vaše škola vypadá zvenku jako samostatné městečko, ostatně mnoho studentů v ní i žije na kolejích. Jak život u vás vypadá?

Je pravda, že vedle gymnázia a kolejí tu máme i budovu základní školy, knihovnu, divadlo, a dokonce i bazén nebo tartanovou běžeckou dráhu dlouhou 200 metrů. K areálu přiléhají i koňské stáje. Po vyučování děti navštěvují různé kroužky, kterých máme v nabídce přes třicet. Přes den se mohou občerstvit v naší jídelně, kde opravdu skvěle vaří. Na kolejích žije aktuálně asi třetina studentů gymnázia, zbytek do školy denně dojíždí. I těm ale nabízíme možnost přespání na koleji, pokud v areálu školy probíhá zajímavý program do večerních hodin. Večerka je na kolejích ve 22:00 hodin, plnoletí studenti ji mají posunutou až do půlnoci.

Brzy uplyne dvacet let od založení Open Gate. Čím je škola dnes unikátní?

Na prvním místě je to rodinná atmosféra. Když k nám nastoupí noví učitelé, často mi říkají, jak je to úžasné a že se s něčím podobným zatím nikde nesetkali. Tohle se ale musí zažít, takže lidem říkám, ať se k nám přijedou podívat. Stále jsme jediné osmileté gymnázium v Česku s kolejemi. Díky tomu u nás mohou studovat děti z celé republiky. Ve třídách máme maximálně 20 dětí a při výuce jazyků se dělí na ještě menší skupinky. Dalším bonusem je to, že vedle české nabízíme i mezinárodní maturitu IB. Výuka na vyšším gymnáziu je u nás už jen v angličtině, tedy pochopitelně s výjimkou češtiny a dějepisu. Hodně lidí si také s Open Gate spojuje stipendia rodinné nadace Kellnerových, jež byla a jsou určena studentům, kteří si z jakýchkoli důvodů nemohou dovolit platit školné.

Na Open Gate studenti nosí tradiční uniformy, ve výuce se ale klade důraz na kritické myšlení a samostatnost. Řekla byste, že jste spíše tradiční, nebo progresívní škola?

Takto vyhroceně to nevnímám. Snažíme se studenty vést k uplatnění znalostí, k tomu, aby mysleli v kontextu. Ve výuce propojujeme jednotlivé předměty. Důraz klademe i na mimoškolní vzdělávání. Spojujeme tradici s moderním vzděláváním. Anglické slovo education má dva významy, vedle vzdělání i výchovu. A přesně o to se v Open Gate snažíme. Slovo výchova se odráží i v tom, že na gymnáziu propagujete dobrovolnictví.

Jakým dobročinným aktivitám se studenti věnují?

Jde o jednorázové akce, jako je charitativní běh Run and Help, který vznikl právě v naší škole, než jsme ho předali pod patronát Konta Bariéry, až po pravidelné návštěvy nedaleké dětské léčebny nebo domovy důchodců. Mnoho našich studentů se také zapojuje do Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE), kde je dobrovolnictví jednou z hlavních oblastí.

V Polsku se brzy budou rušit domácí úkoly. Myslíte, že stále mají přínos?

Domácí úkoly u nás máme pravidelně jednou týdně, ale myslím, že tato debata je, alespoň v případě gymnázií, úplně zbytečná. Domácí příprava je pro studenty důležitá a vlastně nezbytná a k tomu je od primy vedeme. Psaní esejů a příprava prezentací jsou časově náročné a určitě je nezvládnete napsat ve škole.

Kromě úkolů některé školy ruší i číselné známky. Preferujete známkování, nebo slovní hodnocení?

Na Open Gate mnoho let známkujeme studenty na škále od 0 do 100 procent. Tuto známku navíc naši učitelé často doprovázejí slovním hodnocením, které slouží jako způsob, jak formovat rozvoj studenta. Na vysvědčení se studentům známky v procentech přepočítají na klasické známky od jedničky do pětky.

Jak jsem zmínil, ve vaší škole se nosí školní uniformy. V čem jsou přínosné?

Jako máma jednoho z našich studentů jsem z uniforem nadšená, protože se se synem nemusím každý den dohadovat, co si vezme na sebe. Ale vážně – uniformy jasně demonstrují příslušnost k naší škole, a navíc se díky nim do velké míry stírá sociální původ studentů. Zatímco na běžné škole podle džínů nebo mikiny snadno poznáte, z jak bohaté rodiny děti pocházejí, tady jsou studenti a studentky oblečeni úplně stejně, ať se jedná o potomka generálního ředitele velké firmy, nebo o dítě, které vyrostlo v dětském domově.

Myslíte, že by je měly zavádět třeba na jeden den v týdnu všechny školy?

Nemyslím, že je to model vhodný pro všechny české školy. Jednak tradici uniforem v našem školství nemáme a pak je strašně jednoduché je zavést, jenže potřebujete mít i mechanismus kontroly jejich nošení. Zavádět je pouze na jeden den v týdnu už vůbec nedává smysl, musela by se domyslet i logistika prodeje či výměny uniforem.

Zdroj: časopis Reflex