Březnoví klokani a olympionici

Přestože již poměrně dlouho fungujeme pouze v distančním módu, spoustu tradičních událostí a soutěží nezastavila ani tato doba. V březnu tak v on-line verzi proběhl Matematický klokan a Chemická olympiáda. Za konání těchto soutěží jsme vděční více než jindy a velmi nás těší, jak aktivně k nim přistupuje velká část našich studentů.

 Chemická olympiáda se konala v kategorii A a B a zde jsou tři nejúspěšnější řešitelé školního kola:

Do krajského kola postoupili Veronika Steklá, Mikuláš Škorpil, Elizabeth Olšanská, Michal Kubala, Kristýna Veverková, Anthony Bawia a Natan Kratochvíla.

Matematický klokan proběhl ve čtyřech kategoriích a nejúspěšnější řešitele najdete zde v tabulce:

Výše zmíněným studentům samozřejmě gratulujeme, avšak neméně si vážíme všech, kteří se do soutěží zapojili a pracovali, jak nejlépe mohli.