Cena Vévody z Edinburghu již opět běží naplno

S přicházejícím jarem ožívají v OPEN GATE přípravy na každoroční vyvrcholení všech EDIE aktivit, tj. na závěrečné expedice. V minulém roce úspěšně splnilo všechny podmínky pro získání některé úrovně Ceny vévody z Edinburghu (EDIE) celkem 21 studentů od kvinty do oktávy.  Z nich 7 dosáhlo na stříbrnou úroveň, dalších 14 si pak odneslo diplom bronzový.  Celkem se tak naši studenti stali držiteli již 62 diplomů této mezinárodně uznávané a oceňované aktivity. Vzhledem k obrovskému zájmu studentů lze očekávat, že na jubilejní 100. diplom nebudeme čekat příliš dlouho. Vždyť jen v letošním roce se na EDIEho přihlásilo dalších 29 studentů.

Čtyři loňští absolventi stříbrného EDIEho se rozhodli zkusit dosáhnout letos na nejvyšší možnou, tedy na zlatou úroveň. K jejímu dosažení musí kromě obvyklých tří aktivit (služba, sport, dovednosti) přidat ještě týdenní expedici po slovenských horách, absolvovat zdravotnický kurz Červeného kříže i mnoho dalších aktivit. Osm sextánů se bude snažit dosáhnout na úroveň stříbrnou a 17 studentů kvinty a sexty začne plnit podmínky ceny bronzové. Věřím, že všichni účastníci nejen dosáhnou svého cíle, ale na cestě k jejímu splnění zažijí celou řadu neopakovatelných zážitků. Vždyť právě nové zážitky a zkušenosti je to, co program EDIE nabízí plnými hrstmi.

Luděk Michalik