Cesty pro mladé…

Setkání s T. Polatovou (Cesta pro mladé), Dr. Ivanou Modenou (SUMAS) a Andreou Csirke (Kým čím být?)

V uplynulém období měli naši studenti příležitost zúčastnit se několika zajímavých schůzek. Začátkem května naši školu navštívila paní Tereza Polatová, která představovala program Cesta pro mladé. Tento výjimečný projekt umožňuje studentům získat pracovní stáž přímo šitou na míru vlastním požadavkům, tedy vlastním představám o budoucí profesi. Služba je pro studenty v rámci programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR zdarma.

Zhruba v polovině uplynulého měsíce Open Gate navštívila Dr. Ivana Modena ze švýcarské vysoké školy SUMAS (Sustainability Management School), jež nabízí především obory spojené s managementem, businessem a ochranou životního prostředí. Dr. Modena představila zúčastněným studentům i letní programy, programy pro studenty IB a nastínila rovněž vznikající spolupráci s pražskou AAU.

Na závěr měli studenti možnost setkat se s paní Andreou Csirke, jež pohovořila o projektu Kým čím být?. Tento záslužný projekt se snaží studentům ulehčit volbu jejich budoucího povolání / budoucí univerzity tím, že nabízí možnost sebepoznání, konzultace s kariérními poradci a rovněž příležitost vyzkoušet si kýžené povolání při „setkání s profíkem“.

Věřím, že jmenované schůzky umožní našim studentům snazší rozhodování při volbě jejich budoucí profese.


- Lenka Chárová Zahořová -