Charitativní akce Food for life

Ve čtvrtek 23. listopadu během odpoledních třídních schůzek se konal projekt Food for life. Byl to projekt, kterým jsme chtěli podpořit nadaci Kapka naděje, pomáhající dětem s rakovinou. Snažili jsme se vydělat co nejvíce peněz prodáváním občerstvení studentům, rodičům a učitelům. Všechno občerstvení bylo domácí, přičemž do pečení různých sladkostí se zapojili učitelé, vychovatelé i studenti s obrovským úsilím. Po napečeném jídle za dvě hodiny zůstaly jenom drobky a všichni ho nesmírně chválili. Káva zůstala až do pozdního večera, za což byla většina rodičů a učitelů také nesmírně vděčná. Všechny peníze vkládali lidé do zapečetěné kasičky, kterou jsme po skončení vysypali a spočítali. Zjistili jsme, že se vydělalo neuvěřitelných 8 660 Kč, které jsme odevzdali Kapce naděje! Děkujeme každému, kdo se jakkoliv zapojil, a doufáme, že příští rok akci zopakujeme s ještě větším úspěchem než letos! Tím taky dopředu prosíme všechny, kteří by rádi přispěli jinak než penězi, aby se nebáli a příští rok také něco upekli! Budeme moc rádi a třeba i na každého, kdo bude mít chuť, zbyde! Těšíme se na Vás zase za rok na projektu Food for life!

Vaše organizátorky Adéla Archalousová, Klára Pešková, Melánie Urbanová a Kateřina Roušarová