Čtvrťáci mají za sebou tři reprízy Rybovky

Milí rodičové a kamarádi,

tento týden byl nabitý zpěvem, radostí, veselostí a plesáním od začátku až do samého konce.

     V pondělí jsme si společně se čtvrťáky poprvé vyzkoušeli v domově seniorů v Mukařově naši Rybovu mši. Účast seniorů byla hojná a mše se úplně poprvé uskutečnila přímo v kapli. Atmosféra byla překrásná! Velký potlesk, radost a potěšení ve tvářích všech a malý andělíček pro každého byl pro nás všechny velkou odměnou.

        Ve středu jsme měli možnost naše vystoupení znovu zopakovat, tentokrát o kousek dál, v hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech. Pro nás všechny to byly nezapomenutelné okamžiky. Lidé, kterým jsme na sklonku jejich života v nelehkých chvílích dokázali vykouzlit úsměv na tváři a zazpívat si písně, které znali ze svého dětství, nám vlili do našich srdcí skutečnost, že naše práce na nácviku vystoupení má obrovský smysl. Z půlhodinového vystoupení se rázem stalo hodinové a děti ještě na odchodu v bundách zpívaly na přání personálu a jedné pacientky (bývalé paní učitelky) koledy. Velký dík patří Petře Kobrové, která bravurně a pohotově reagovala na všechna přání klavírním doprovodem a tím ještě více umocnila personálu i nemocným seniorům krásný zážitek. Všichni jsme se shodli, že na toto místo se moc rádi s dalšími písničkami brzy vrátíme.

      V závěru týdne jsme navštívili základní školu v Mnichovicích a potěšili svým vystoupením žáky prvního stupně, kteří nám na oplátku věnovali svůj čas a provedli nás po své škole.

     Moc děkuji nejen všem čtvrťákům, ale také ostatním dětem, které nám vypomohly, když někteří naši hrdinové na poslední chvíli onemocněli.