Čtvrteční zprávy z gymnázia

Milí rodiče, zákonní zástupci a příznivci našeho gymnázia,

dnešním dnem oficiálně končí první pololetí letošního školního roku. Bohužel nemůžeme vysvědčení studentům předat osobně, jak bývá zvykem. Své výsledné známky ale najdou na ManageBacu. Vysvědčení, respektive jeho výpis studenti obdrží, jakmile se vrátí do školy. V případě, že ho budete potřebovat v elektronické podobě, kontaktujte prosím svého třídního učitele, ten Vám oskenovaný výpis rád zašle. Je také možné domluvit se s paní Schramlovou a vysvědčení si osobně vyzvednout na sekretariátu. V souvislosti s koncem pololetí jsme na dnešek pro studenty připravili trochu netradiční den. Kolegyně z oddělení výtvarné výchovy vymyslely malý celoškolní projekt, jehož smyslem je jednak tento den trochu odlehčit, jednak naše žáky utvrdit v tom, že vzdělávání má mnoho podob.

Se známkami na vysvědčení je tradičně (letos to platí ještě ve zvýšené míře) spojena diskuze o jejich užitečnosti a smysluplnosti. Toto téma by vydalo na dlouhou a obsáhlou debatu, a mám-li stručně shrnout svůj postoj, použil bych vyjádření, že známkování je dobrý sluha, ale zlý pán. Samotné známky by po většinu vzdělávání neměly být jeho cílem, ale pouhým nástrojem, se kterým učitel umí pracovat a jehož smysl je schopen studentům vysvětlovat. Na jednu stranu je faktem, že na základě známek z IB maturity jsou naši oktaváni často přijímáni na vysoké školy, na tu druhou je známka vždy pouze zjednodušeným výsledkem společné snahy učitelů a studentů. Jsme si velmi dobře vědomi toho, že klíčové je vědět, co se za danou známkou skrývá, a stejně jako to vědí naši učitelé, vedeme k tomuto poznání i studenty. Všichni jsme jako osobnosti různorodí, každý z nás má své silné i slabé stránky, což by také mohla být jedna z rovin, jak se na známky dívat. Mohou se tedy stát zhodnocením toho, zda daný předmět patří mezi silné stránky studenta, či nikoliv. Jsou mezi námi jedinci, kteří vynikají v celé řadě oblastí, ale naprosto přirozeně je také spousta z nás zaměřena určitým směrem, tudíž v jiných oblastech nedosahujeme úplně nejlepších výsledků. Je proto nerealistické chtít po všech našich studentech, aby byli pomyslnými supermany se samými vynikajícími hodnoceními.

Důležité je rovněž si uvědomit, že známky popisují současný stav, a jakkoliv nám něco naznačují, nemusí být pro naše životy rozhodující, čehož jsem velmi dobrým příkladem. Vrátím-li se do začátku devadesátých let minulého století a podívám-li se na svoje známky na vysvědčení z angličtiny, vidím tam zpočátku čtyřky, posléze trojky a v závěru svého studia nakonec dvojku, což poměrně přesně charakterizovalo můj přístup k tomuto předmětu. Nejdříve mi vůbec nešel a nebavil mě, ale jelikož jsem si později uvědomil, o jak důležitý předmět se jedná, postupně jsem angličtině věnoval více a více úsilí. Nikdy jsem se však nedokázal dostat na úroveň nejlepších spolužáků. Přesto jsem se o 10 let později stal učitelem matematiky na střední škole v anglickém Stamfordu. Jsem si vědom toho, že moje přednosti leží v jiných oblastech a angličtinu na dobré úrovni ovládám pouze díky dlouhému času, který jsem v Anglii strávil, nikoliv díky svému jazykovému talentu.

Shrnu-li tedy celou svoji úvahu; známky jsou jedním z nástrojů, které slouží k hodnocení studentů, ne však nástrojem jediným. Je vždy důležité přemýšlet o tom, co se za známkami skrývá. Neberme je jako rozhodující faktor. Je také dobré nezapomínat, že známky jsou ukazatelem toho, co se děje nyní, nikoliv toho, co bude za několik let. Rád bych ještě dodal, že v OPEN GATE vnímáme známky pouze jako jeden z výstupů našeho vzdělávacího procesu, stejně důležitý je pro nás i rozvoj studentů po osobnostní stránce, a proto se chystáme od nadcházejícího čtvrtletí zavést další nástroj rozvíjející i tuto stránku našich studentů. O něm Vám však napíšu až někdy příště.

Závěrem se s Vámi podělím namísto radostného o jeden skličující zážitek. Věřte nebo ne, za celý týden jsem nepřiložil jediný puzzlík, takže dokončení celé skládačky nabírá podobný skluz jako očkování proti covidu-19.

Za celé gymnázium Vám přeji příjemný víkend.