Čtvrteční zprávy z gymnázia

čtvrteční pozdrav z gymnázia

ML

Michalik Luděk



Komu:​TeachersGS;​Housemasters;​Students​

Kopie:​

Zicháčková Marie;​

Perman Tomáš;​+1 další​

Dobré odpoledne všem čtenářům pravidelných zpráv z gymnázia,

dnes Vám píši neobvykle o den dříve, a to proto, že pátek tentokrát není pracovním dnem. Zítra nás všechny čekají krátké jednodenní prázdniny.

Pololetní prázdniny jsem pochopitelně spjaty s koncem prvního pololetí a rozdáváním vysvědčení. Jak jsem vám již psal, to u nás proběhlo ve středu poslední vyučovací hodinu. Je jasné, že jak pro samotné děti, tak pro zákonné zástupce je vysvědčení důležité. Musím ale přiznat, že z pohledu učitele to nijak zásadní moment není. Pro samotné učení je daleko důležitější sledování průběžného posunu, který u studentů nastává, každodenní komunikace s nimi a zpětná vazba, kterou studentům pravidelně dáváme. Pololetní známka je jen určitým tradičním shrnutím, které není třeba nijak přeceňovat.

Samozřejmě ale neříkám, že pololetní hodnocení nemá svůj význam. Například jedním z kritérií školního akademického stipendia je průměrný procentuální výsledek v jednotlivých předmětech na konci prvního pololetí. V úvahu však bereme i zapojení do akademických soutěží, soulad studentů s profilem absolventa či dobrovolnické aktivity. Všechny podrobnosti i link na přihlašovací formulář najdete na našich webových stránkách v sekci Stipendia. Prosím všechny zájemce, aby postupovali podle instrukcí na webu. Žádosti o stipendia budeme přijímat až do konce března.

Se začátkem druhého pololetí bude spojená i drobná úprava rozvrhu. Bude se však jednat pouze o prohození předmětů, časový rámec rozvrhu jednotlivých tříd se měnit nebude. Mírné úpravy jsou nutné kvůli přetrvávající absenci Petra Šrůty, který je bohužel pořád v pracovní neschopnosti. Stále však platí, že se nám daří veškeré hodiny češtiny učit aprobovanými a velmi zkušenými vyučujícími a můžeme tak garantovat i v této obtížné situaci udržení vysoké úrovně výuky.

Minulý týden jsem psal o různých akademických soutěžích. Tentokrát musím zmínit Karaoke night, která se uskuteční ve čtvrtek 8.2. pod patronací naší Studentské rady. Doufám, že budu mít čas na to, abych se tam zašel alespoň na chvíli podívat. O tři dny dříve (v pondělí dopoledne) bude naše divadlo patřit primánům a sekundánům, kteří tam mají naplánované školní kolo jejich recitační soutěže, určitě i to bude stát za zhlédnutí.

Naprosto ideálně načasovali svoji prodlouženou naši kvintáni. Ta se pod vedením vychovatele a OG tanečního mistra Patrika Zoula uskuteční v úterý večer v babickém kulturním sále. Vzhledem k omezené kapacitě Vás tam bohužel nemohu pozvat všechny, nicméně rodiče kvintánů se určitě vejdou. Kam se ale zcela jistě vejdete všichni, je pražská Lucerna. Ty z Vás, kteří ještě váhají, by mohl přesvědčit program v příloze. Myslím, že peprné půlnoční překvapení maturantů nebo předtančení učitelů patří do kategorie událostí: „Kdo neuvidí, neuvěří“. Kdo ještě nemá lístky, může si je objednat zde.

V posledním odstavci se velmi krátce vrátím ke své zkušenosti z minulé soboty. Navštívit večerní tančírnu byl určitě dobrý nápad, mohl jsem si tam alespoň v klidu zopakovat základní kroky v různých tancích. Na druhou stranu, nejste-li vynikající tanečníci, sebevědomí tam rozhodně nezískáte. Můj opatrný pohyb ve stylu krok sun krok se diametrálně odlišoval od plynulého a velmi komplexního tance většiny dalších párů, které se zřejmě připravovaly na nějakou taneční soutěž. Jak ale zdůrazňujeme našim studentům, není nutné se měřit s ostatními, potřeba je dělat věci na maximum svých možností, což jsem beze zbytku splnil.

Luděk Michalik