​Čtyři dny politologie

Projekt z politologie býval na naší škole docela velkým strašákem. Jednak proto, že si studenti učivo o české státnosti z tercie pamatují jen v mlhavých barvách, a tak je spousta zapeklitých termínů pro ně neznámých. A jednak proto, že spojení čtyř dnů strávených v divadle s pěti učiteli a politikou už samo o sobě zní trochu strašidelně. Letos tomu bylo ale jinak. Hodnocení studentů si přečtěte níže.

Elizabeth Pavlovec, 5.B

Ve čtvrtek jsme přišli do prostorů divadla, přinesli si stolky a usadili se do skupinek. Tady jsme měli strávit čtyři dny společenskovědního semináře. Ve vzduchu kolovala příjemná atmosféra, a to jak ze strany učitelů, tak ze strany studentů. Jestli jsme se těšili? Jasně, že ano! Neměli jsme mít čtyři dny normální vyučování, tudíž jsme si nemohli stěžovat. Na druhou stranu, báli jsme se? Možná ještě více, jelikož jsme věděli, že ať je nálada v divadle jakákoliv, na konci projektu dostaneme známku za vyplněné portfolio a jeho obhajobu.

Avšak nakonec mě osobně projekt velice mile překvapil. Navzdory svému strachu z mnoha věcí - vůbec jsem totiž netušila, jak funguje stát, politika či volby - jsem byla nadšená z možnosti vyslovit svůj názor, velkého množství informací a interaktivnosti. Nelze popřít, že učitelé odvedli skvělou práci na celém programu projektu a na jeho organizaci. Jednoduše řečeno - bavilo mě to.

Jenifer Němcová, 5. B

Sezení v divadle celé dopoledne může sice vypadat nudně a nezáživně, ovšem pokud tam s vámi jsou ti správní učitelé, rozhodně se nudit nebudete. Během našeho vzdělávání jsme se zapojovali do velkého množství zajímavých debat, probírali ožehavá témata a projevovali své názory. V mnohém jsme se shodli, avšak občas naše rozhovory vyústily v divokou výměnu argumentů z mnoha úhlů pohledu, což dělalo seminář ještě zajímavějším. Slova létala vzduchem a v divadle stále panovala příjemná atmosféra plná života. Učitelé byli našim postojům a návrhům vždy otevřeni a přijímali je s nadšením. Vyvrcholení našeho školení přišlo v podobě exkurze do Poslanecké sněmovny PČR a prostor prezidentské kanceláře. Samotný seminář orientovaný na politické vědy nás naučil nespočet nových pojmů a teorií, které můžeme zúročit v našem každodenním životě, a tak si udělat vlastní obrázek na události odehrávající se kolem nás.

Jan Hrebík, 5.A

Ačkoli mě politika ani politologie nikdy nijak zvlášť nezajímaly, náš čtyřdenní politologický seminář se mi velice líbil. Dozvěděl jsem se na něm nové informace o politickém systému v ČR, vývoji našeho státu, ideologiích, extremismu... Všechny aktivity navíc byly interaktivní, takže jsme se vůbec nenudili. Nejvíce mě asi nadchla návštěva Kanceláře prezidenta republiky, kde jsme si nejen vyslechli spoustu zajímavostí, ale měli jsme možnost nahlédnout i do jinak veřejnosti nepřístupných míst.

Jasmína Švarcrová, 5.B

Před začátkem projektu mi při slově politologie proběhlo v hlavě jen pár nesourodých a zmatených myšlenek. To slovo znělo až příliš děsivě, jako šifra, kterou ještě nikdo z nás kvintánů nevyřešil, a teď náhle za pomoci učitelů máme za úkol rozluštit, co je v ní skryto. Nebyl to jen tak ledajaký úkol, avšak určitě nebudu lhát, když prohlásím, že pro každého z nás měl jistý přínos a posunul nás o kousek vpřed na cestě ve vzdělávání, ale i dospívání. Mě osobně bavilo propojení několika oborů, díky jimž je politologie tím, čím je, a také možnost vyjádřit svůj postoj k tématům, v některých případech i kontroverzním. Forma, jakou byl projekt veden, nám poskytla velký prostor pro náš osobní rozvoj a přiměla nás ke kritickému i analytickému myšlení, což velmi oceňuji. Teď už vím, že politologie není jen slovo, ale obor, který mi nabídl nový pohled na svět.