Debatní liga začne opět na Open Gate

Dvacátý čtvrtý ročník celostátních soutěží Debatní liga a Debate League bude zahájen již tradičně na konci září v areálu Open Gate. Během víkendu 21.- 23. září proběhne hned několik akcí zároveň a dohromady se jich zúčastní téměř 150 debatérů.

Zájemce o pozice rozhodčích, zejména pedagogy a odrostlé středoškolské debatéry, čeká náročné školení pravidel a metodiky. Jejich erudici pak v neděli ráno ověří znalostní test a cvičné rozhodnutí, které budou muset obhájit jak v písemné, tak ústní podobě.

Vítáni jsou také začínající debatéři, studenti gymnázií a středních škol, pro které je připraveno několik bloků školení. Naučí se tak nejen potřebné dovednosti - základy argumentace a rétoriky, ale budou si moci zvolit i z tematických přednášek o politice, ekonomii a dalších oblastech. Na závěr školení zformují týmy a vyzkouší si dvě plnohodnotné debaty.

Zkušení debatéři zajisté ocení jubilejní desátý ročník turnaje Open Gate Open, jehož hlavní teze zní „Vývoj jaderných zbraní přinesl více škody než užitku." Proběhnou celkem čtyři kola debat, ve dvou z nich se účastníci utkají nad tezemi, na jejichž obhajobu se budou připravovat pouze hodinu.

Asociace debatních klubů by tímto chtěla poděkovat zejména vedení školy a kolejí, že opět dovolila akci uspořádat.

- Václav Soukup trenér debatního klubu Open Gate -