Dějepisná olympiáda k nezaplacení

Ve čtvrtek 2. února jsme se já, Debora Poštulková, Vlastimil Kotrbatý a Jakub Malý vydali do Říčan, abychom se po vítězství ve školním kole Dějepisné olympiády zúčastnili jejího okresního kola. Tematické zaměření letošního ročníku neslo název V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení. Účastníci se zabývali vývojem peněz, tedy numismatikou, a klíčovými historickými osobnostmi z této oblasti.

Ráno jsme odjeli za doprovodu pana Kašpara do Říčan. Na oficiálním zahájení, které proběhlo v 10 hodin, jsme poznali naši třicetičlennou konkurenci. Následně jsme byli odvedeni do tříd, kde začalo samotné vyplňování soutěžních testů.

Testy se konkrétně týkaly vývoje mincovnictví na našem území, což nebylo zrovna jednoduché téma.  Věděli jste například, že první tolary byly raženy v Jáchymově rodem Šliků? Nebo že za krále Holce bývaly za groš ovce? I takové otázky se totiž objevily v soutěži.

Navzdory velké konkurenci (a strastiplným otázkám)se naší výpravě podařilo dosáhnout slušných výsledků. Vlastimil Kotrbatý obsadil pěkné 22. místo, Jakub Malý skončil čtrnáctý a já jsem obsadila místo 5. 

Sice nikdo z nás do dalšího kola nepostoupil, ale z olympiády týkající se bohatství jsme přesto odešli obohaceni o nové znalosti a zajímavosti ze světa mincí a bankovek.

Debora Poštulková