Den otevřených dveří

Přijďte se podívat, jak to chodí na osmiletém gymnáziu a základní škole Open Gate v Babicích u Prahy

Nejbližší příležitost: čtvrtek 18. 1. 2018

12.30 Otevření areálu školy Open Gate
Rádi přivítáme děti, rodiče a prostě všechny, kteří se k nám chtějí podívat.

13.00 Představení školy a sociálních stipendií
První informace se dozvíte ve školním divadle.

14.30 Prohlídka areálu včetně učeben a kolejí
Prohlédnete si moderní učebny a podíváte se přímo do probíhající hodiny. Nahlédnete do kolejního života, knihovny a dalších budov. Oficiální část prohlídky končí v 16.00.

Stipendium od Nadace The Kellner Family Foundation

Příspěvek na úhradu školného dlouhodobě získává zhruba polovina studentů.
Od roku 2005 na gymnáziu Open Gate studovalo nebo dosud studuje díky sociálním stipendiím:

  • 136 studentů z neúplných rodin;
  • 125 studentů z tzv. sociálně slabých rodin;
  • 27 studentů z dětských domovů;
  • 17 studentů z pěstounských rodin;
  • 3 studenti z Fondu ohrožených dětí (Klokánku).

Které děti mohou získat příspěvek?
Sociální stipendium mohou získat studijně nadané děti, které jsou nyní v 5. třídě základní školy, zažádají o stipendium a úspěšně absolvují přijímací zkoušky do primy gymnázia Open Gate. Také je možné přestoupit v průběhu školního roku do vyšších ročníků z jiné střední školy nebo z druhého stupně základní školy (pokud je volné místo v ročníku). Výše sociálního stipendia závisí na příjmu a majetkových poměrech rodiny budoucího studenta.

Na Open Gate studují děti z dětských domovů, z pěstounských či neúplných rodin nebo úplných rodin s nízkými příjmy společně s těmi, kterým studium platí rodiče. A rozdíl mezi nimi téměř nepoznáte. Zásadní podmínkou ke studiu je totiž píle a nadání – přijímací zkoušky skládají všichni stejné.

Jak poznáme studijně nadané děti?
Studijně nadané nejsou jen děti se samými jedničkami. Někdy mají naopak horší známky nebo třeba „zlobí“. Naše přijímací testy zkoumají předpoklady ke studiu. Podmínkou přijetí není ani znalost cizího jazyka.

Co udělat, abyste příspěvek získali?
Přijďte na Den otevřených dveří, abyste si naši školu prohlédli. Pokud se vám u nás líbí a jste rodiči nebo zákonnými zástupci uchazeče o studium, pošlete přihlášku k přijímacím zkouškám na adresu gymnázia Open Gate a zároveň odešlete žádost o stipendium na adresu Nadace The Kellner Family Foundation do 1. března 2018.

Společně s výsledkem přijímacích zkoušek obdržíte informaci, jestli a v jaké výši dostane dítě nadační příspěvek.