Děti dětem

Ve dnech 8.-10. dubna 2022 se v areálu gymnázia Open Gate uskutečnilo setkání redaktorů časopisu Zámeček. Časopis píší děti z dětských domovů pro své kamarády a informují je o dění v konkrétních dětských domovech, ale hlavně jim přinášejí zajímavé příležitosti k vlastnímu rozvoji nebo smysluplnému trávení volného času. Zajímavostí je, že ve vedení Zámečku jsou dva bývalí absolventi gymnázia Open Gate - Lukáš a František. Jak sami říkají, Zámeček na nich nechal nesmazatelnou stopu. Proto dnes s láskou podporují nejen vydání časopisu, ale svými životními příběhy jsou vzorem i pro ostatní děti z dětských domovů. Děkujeme vám, kluci!

Pokud si o akci nebo jejích aktérech chcete přečíst víc – neváhejte a otevřete stránky speciálního vydání Zámečku.  

Napsala Petra Štětková – účastnice setkání redaktorů časopisu Zámeček