​Divadelní představení skupiny Holektiv

O tom, jak může vypadat spojení artistického umění, tance a divadla jsme se přesvědčili v La Fabrice spolu se studenty obou tříd sekundy.

Kromě pohybové náročnosti měla hra tematický přesah. Závislost, v tomto případě na „nevinné“ kávě a sociálního tlak týkající se této závislosti. (My pijeme, ty ne? Pij s námi!) Zároveň autorky uplatnily i historické znalosti o zvycích pití kávy ženami a o stereotypech s tím spojenými. Proto se představení také jmenuje „Kaffeeklatsch“.

https://www.lafabrika.cz/520/repertoar/holektiv-kaffeeklatsch-28-05-2017-19-30

Po představení jsme se díky otevřené diskuzi dozvěděli také leccos ze zákulisí. Například jak se musí autorky, které nejsou pouhými herečkami, ale svá představení si od základu budují sami, udržovat v kondici. V akrobacii na sebe musí být dokonale lidsky a komunikačně napojené, aby celek fungoval. Musí se sladit a neustále se zdokonalovat. Někteří naši studenti se dokonce zapojili do pohybového workshopu.

Jsme přesvědčené o tom, že je velmi občerstvující si ordinovat takovéto mediálně nezprostředkované zážitky NAŽIVO.

Petra Pětiletá a Zorka Velková