Divím se, divíš se, diví se?

Poslední den před velikonočními prázdninami uspořádala naše škola další celodenní projekt, tentokrát pod názvem Geodivy (©L. Michalik). Úkolem žáků bylo navštívit nějakou přírodní či historickou památku v okolí jejich bydliště nebo jen místo, kam rádi chodí relaxovat. Projektu se samozřejmě mohli zúčastnit i naši pedagogové. Na zvoleném místě měli účastníci pořídit dvě fotografie a poté nám je poslat spolu s krátkým popisem lokality a svého vztahu k ní. Celkově jsme vybrali 420 fotografií od 208 jednotlivců nebo skupin. Tento materiál obětavě zpracoval Marek Šimoňák a vytvořil interaktivní mapu, na které můžete všechna místa nalézt.

Každá třída má svoji barvu, tudíž lze snadno zjistit, kdo s kým sousedí. Zastoupeny jsou téměř všechny kraje v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Největší koncentrace barevných teček se nepřekvapivě nachází v Praze a ve Středočeském kraji. Slabší je pokrytí v kraji Královehradeckém a Pardubickém. Své příspěvky dodalo i několik studentů, kteří se zrovna nacházeli v zahraničí. Proto když mapu pomocí kurzoru se znamínkem mínus oddálíte, naleznete příspěvky z Ománu, Rakouska, Německa, Španělska nebo třeba z Azorských ostrovů.

Děkujeme všem účastníkům a organizátorům, že jsme si mohli udělat krásný výlet; reálně sice jen v rámci svého okresu, díky fotografiím však i za hranice naší republiky.

Odkaz na mapu naleznete zde